HOZZÁSZÓLÁS (S.P.)

 

Rendben, de hogyan képzelhető el modern viszonyok között bármiféle teljesebb körű demokrácia működése?

 

 

HOZZÁSZÓLÁS (TL)

 

Adalék a teljesebb körű demokrácia elvi lehetőségéről.

A képviseleti demokráciában olyan törvényeket hoznak a parlamenti képviselők, amelyek egyik részével egyetért az állampolgárok többsége, a másik részével viszont nem ért egyet. A törvényhozók eltartásának és a törvények végrehajtásának költségeit az állampolgárok fizetik. Elképzelhető-e ennél jobb és olcsóbb társadalomszabályozás?

A jelenleginél olcsóbb megoldás lenne, ha nem kényszerítenének fizetni olyan törvények meghozásáért (politikusokat) és végrehajtásáért (végrehajtásra kényszerítőket), amelyekkel nem értünk egyet.

A jelenleginél olcsóbb megoldás lenne, ha nem kényszerítenének fizetni olyan törvények meghozásáért (politikusokat, valamint általuk alkalmazott szakértőket) és végrehajtásáért (végrehajtásra kényszerítőket), amelyekkel egyetértünk. Amivel egyetértünk, arról magunk is tudunk dönteni és magunk is végrehajtjuk.

Amiben nem tudunk magunk dönteni, ott politikai képviselők közbeiktatása nélkül is megbízhatunk szakértőket döntéselőkészítő javaslatok, alternatívák kidolgozására. Ezek a szakértők – ellentétben a politikai képviselőkkel és az általuk alkalmazott szakértőkkel – mindvégig tőlünk függnek: a mi alkalmazottaink, a mi szolgálatunkban állnak.

Amelyik döntéseinket nem tudjuk magunk végrehajtani, ott politikai képviselők közbeiktatása nélkül is megbízhatunk végrehajtókat. Ezek a végrehajtók – ellentétben a politikai képviselőkkel és az általuk alkalmazott végrehajtókkal – mindvégig tőlünk függnek: a mi alkalmazottaink, a mi szolgálatunkban állnak.

A jelenleginél olcsóbb megoldás lenne, ha csak olyan szolgálatokért fizetnénk, amelyekre szükségünk van.

A jelenleginél jobb megoldás lenne, ha olyan törvények szabályoznák a társadalom működését, amelyeket el tudunk fogadni, amelyekkel egyet tudunk érteni. Szó nincs arról, hogy a jelenleg ránk kényszerített törvényeket azonnal és egyértelműen szét tudnánk válogatni elvetendőkre és megtartandókra, vagyis rosszakra és jókra. Arról sincs szó, hogy a rossznak ítélt törvényeket azonnal és egyértelműen jónak ítélt törvényekkel tudnánk felváltani. Csupán arról van szó, hogy megnövelné a jobb törvények között élés lehetőségét, ha megnövekedne azok beleszólása a törvényalkotásba, akik a rossz törvények hatásait, következményeit elszenvedik és megfizetik. Hatásaik, következményeik minősítik a törvényeket. A hatások, következmények megtapasztalása vált ki elfogadást vagy elutasítást. Ha lehetőségünk lenne arra, hogy mindaddig azonnal lecseréljük, megváltoztassunk bizonyos törvényeket, ameddig hatásuk, végrehajtásuk társadalmi elutasítást vált ki, előbb-utóbb találnánk elfogadható, vagyis a jelenleginél jobb megoldást.

A lényeg a következő. Egy a polgári képviseleti demokráciánál teljesebb körű demokráciában lehetőségünk lenne arra, hogy mindenkor magunk döntsük el: mely feladatokat oldjuk meg közvetlenül, saját hatáskörben, és melyeket próbáljuk megoldani közvetve, vagyis alkalmazott szakemberek, megbízottak, tőlünk függő képviselők stb. segítségével.