R O M Á N I A I     B A R Á T A I N K !

 


Most, amikor sikerült megszabadulnotok a posztsztálinista diktatúra alól, vigyázzatok, nehogy a ló túlsó oldalára essetek át! Nincs különbség a dolgozó nép számára abban, hogy az állam, vagy a tőkés forgatja-e a korbácsot a fe­je fölött.

Ne tévesszétek össze a sztálinista diktatúrát a szocializmussal, a demagógiát a demokráciával! Nem a szocializmus eszméje, csak a sztálinista gyakorlata bukott meg. A szocializmus az egész nép javát akarja, de ez nem megy felülről. Senki sem képes az országos feladatokat egyedül át­látni, és ha a nép helyett akar dönteni, a nép nélkül, oda jut, ahová Ceaucescu jutott. Ne engedjétek, hogy képviselőitek a fejetekre nőjenek! Harcoljátok ki a demokratikus garanciát, a visszahívhatóságot!

Minden kérdésben ott döntsetek, ahol a legtöbb információ áll rendelkezésre!

 

VEGYÉTEK KEZETEKBE A SORSOTOKAT!

 

A gyárakban, üzemekben alakítsátok meg a dolgozói önkor­mányzatot! Legyen tiétek a gyár - ténylegesen!

Ti vagytok a legjobb gazdái! Ti óvtátok a harcok alatt is!

Az állami irányítás még kialakulatlan, használjátok ki a sokáig vissza nem térő alkalmat!

Válasszatok, vagy alkalmazzatok jó vezetőket, de ha csalódtok bennük, váltsátok le őket!

 

NE A TŐKÉTŐL VÁRJÁTOK SORSOTOK JOBBRAFORDULÁSÁT!

 

Az apparátusok diktatúrája = sztálinizmus,

A dolgozók önkormányzata = szocializmus.

A gazdasági demokrácia a társadalmi fejlődés útja, minden más út visszafelé vezet. A gyár a tiétek, hiszen a ti meg nem fizetett munkátok épült bele az "állami tulajdon"-ba.

 

MINDEN GAZDASÁGI HATALMAT A DOLGOZÓKNAK!

 

1989. december 30.                        

 

                                                                                      a magyarországi Baloldali Alternatíva Egyesülés delegációja