Az itt közzétett dokumentum egy hosszabb útkeresési folyamat egyik állomása. Számos barátom és ismerõsöm gondolatait, meglátásait, javaslatait is tartalmazza. E felvetések különbözõ elméleti szintû és sokszor egymással is ütközõ elképzelések. Ez így van rendjén. Minden vonatkozásban - ebben is - vállaljuk az alternatív megközelitések termékenyítõ, problémamegoldó erejét. Ilyen értelemben e munka egy kölcsönös tanulási folyatnak is része.

Szándékunk az, hogy jelen írás gyakorlatilag és szellemileg egyaránt segítse az egyének számára is átláthatóbb-élhetõbb világ kimunkálását, hogy felvázolja a kis és nagy rendszerek fejlõdési perspektíváit, amennyire az történelmileg lehetséges és kivánatos. Sok még a vizsgálnivaló azzal kapcsolatban, hogy milyen társadalmi megoldásokat ''sugall'' a termelõerõk fejlõdési iránya. Ehhez az együttgondolkodáshoz kívánunk hozzájárulni.

Az írás a BAL szellemi mûhelyében formálódott az elmúlt néhány év során. Számos ember véleménye inspirált, befolyásolt az anyag összeállításakor. Külön köszönetet mondok Agárdi Péternek, Bánki Erikának, Bizám Györgynek, Drucker Györgynek, Fogler Tibornak, Görög Tibornak, Havas Ferencnek, Hollósi Juditnak, Horváth Gyulának, Horváth Lászlónak, József Róbertnek, Kemény Csabának, Kiss Zoltánnak, Krausz Tamásnak, Kristó Nagy Istvánnak, Lõvei Emilnek, Mocsáry Józsefnek, Murányi Zoltánnak, Pataki Mihálynak, Sebestyén Györgynek, Szabó Istvánnak, Szigeti Péternek, Tõke Máriának, Tütõ Lászlónak, Varjas Andrásnak javaslataikért, kritikájukért. Nincs módom itt mindenki nevét megemlíteni, akikkel konzultáltam. Természetesen a jelenlegi szövegváltozatért nekem kell viselnem a felelõsséget.