8.1. Helyzetértékelés

A lakás az emberi élet legfontosabb színtere és ugyanakkor vagyontárgy. A két funkció közti konfliktus az elmúlt tíz évben kiélezõdött, a rendszerváltás óta eldurvult. Ennek az az oka, hogy a lakásgazdálkodás kikerült a szociálpolitika látószögébõl, és teljesen üzleti szempontoknak rendelõdik alá. A lakásárak rendkívül magasak az átlagjövedelmekhez képest. Az új lakások építése és a régebbiek karbantartása drámaian visszaesett. A tulajdonjogi konfliktusok egymás ellen fordítják az önkormányzati testületeket és a lakásbérlõket. Mindkét fél pénzhiányra panaszkodik. A leromló övezetek közbiztonsága gyenge, bizonyos gettósodási tendenciák alakulnak ki.

A lakásszektor egész állapota leképezi az éles társadalmi küzdelmet.

8.2. Alternatíva

Szükség van egy jól karbantartott, bõséges lakásállományra, ami tulajdonjogilag vagy bérléssel könnyen mobilizálható, és a családok létszámváltozását, településváltásait, igényváltozását ki tudja szolgálni. Az alternatív rendszer ezért biztosítja a bérlakás-túlkínálatot. Ezt csak több évtizedes koncentrált fejlesztési politikával lehet elérni. A lakásméretek és az esztétikum is változtatásra szorul. Valószínû, hogy az összefüggõ városrész-tervezés terjed el. Visszatérnek, illetve megjelennek olyan építési technikák, amelyek a kivitelezést-összeállítást meggyorsítják. Betonmonstrumok nem épülnek, a városkép szellõsebb lesz.

8.3.Az átmenet programja

Az átmeneti idõszakban a lakásépítés támogatása alapvetõ helyi önkormányzati feladat lesz, és bizonyos központosított alapok is rendelkezésre állnak ilyen célra, amíg a mennyiségi lakáshiány és zsúfoltság nem enyhül. Felgyorsítják a közmûvesítést. Leállítják a bérlakások eladását, viszonylag magas bérleti díjakat állapítanak meg, de a rászoruló családokat ez alól mentesítik, illetve költségeiket átvállalják. A nagyvárosok további felduzzadását kitelepülési támogatásokkal mérséklik.

8.4. Mit tegyünk itt és most

Az állampolgároknak nyomást kell gyakorolniuk a központi lakásépítési program korszerûsített újraindítása érdekében. Nem a régi nagy kivitelezõ szervezetekre van szükség, hanem sok kisebb kapacitású építõre. A mesterséges lakáskonjuktúra letörné a megfizethetetlen jelenlegi árakat. Ráadásul más ágazatokra is jótékony húzó hatást gyakorolna, és elindíthat egy általánosabb belsõ gazdasági konjuktúrát.

A lakásbérlõkkel - a jelenlegi jövedelmi viszonyokra való tekintettel - méltányos feltételekkel kell kiegyezni. A lakbéremeléseknek arányban kell lenni a lakók fizetõképességével. Hosszabb távon indokolt lesz az önkormányzati tulajdonjogok megerõsítése a bérlakásnál, de ezt a mostani nehéz helyzetre való tekintettel óvatosan kell kezelni.

Támogatni kell lakásépítõ és -fenntartó szövetkezetek szervezõdését.