/1/- AZ ÁLLAMKAPITALIZMUSNAK ÉS ÁLLAMSZOCIALIZMUSNAK VAN HUMÁNUS BALOLDALI ALTERNATÍVÁJA.

/2/- ÁTFOGÓAN KELL GONDOLKODNI ÉS HELYILEG CSELEKEDNI!

/3/- DOLGOZÓI-ÁLLAMPOLGÁRI TULAJDONT!

/4/- KIEGYENLÍTETTEBB JÖVEDELMI VISZONYOKAT!

/5/- A KÜLSÕ ADÓSSÁGFIZETÉS FELTÉTELEINEK ÚJRATÁRGYALÁSÁT!

/6/- TELJES FOGLALKOZTATÁST, SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT!

/7/- OLCSÓBB ÁLLAMOT, KISEBB ADÓKAT!

/8/- EMBERHEZ MÉLTÓ LAKÁSFELTÉTELEKET!

/9/- LAKHATÓ FÖLDET AKARUNK! BÉKÉT A TERMÉSZETTEL!

/10/- ESÉLYEGYENLÕSÉGET A KULTÚRÁBAN, TUDOMÁNYBAN, OKTATÁSBAN!

/11/- EMBERKÖZPONTÚ MUNKASZERVEZETEKET!

/12/- HATALOMMENTES INFORMÁCIÓS RENDSZERT!

/13/- ÖNKORMÁNYZÓ KÖZÖSSÉGEK HÁLÓZATÁT!

/14/- KÖZVETLEN DEMOKRÁCIÁT! A KÉPVISELÕK VISSZAHÍVHATÓSÁGÁT!

/15/- A PÁRTOK KÖZPÉNZEN TÖRTÉNÕ TÁMOGATÁSÁNAK TILALMÁT!

/16/- SZOLIDÁRIS BÉRPOLITIKÁT!

/17/- CIVIL DEMOKRÁCIÁT AZ ELITDEMOKRÁCIA HELYETT!

/18/- NEMZETISÉGI EGYENJOGÚSÁGOT AZ ÉLET MINDEN TERÜLETÉN!

/19/- TELJES LESZERELÉST!

/20/- DOLGOZÓK EURÓPÁJÁT A TÕKE EURÓPÁJA HELYETT!