12.1. Helyzetértékelés

A XIX-XX. századi információs rendszerek elsõsorban a pénz és a hatalom függvényében, ezek szolgálatában épültek ki. Nem a személyekrõl, hanem a struktúrákról szólunk. /Különös tisztelettel tekintünk ezért azokra az emberekre, akik a tömegkommunikációt a köz érdekében próbálják felhasználni./

Az említett rendszerekben sok a fölösleges szöveg és mellébeszélés, ugyanakkor nagy a hiány a közhasznú információkban. A politikai megnyilatkozások nincsenek arányban a társadalom tényleges tagoltságával és véleményrendszerével. Az egész kommunikációs hálózat hierarchikusan van felépítve: a hatalom üzenget az embereknek és viszont. Nincs mód a horizontális, hálózatszerû tömeges nézetegyeztetésre, holott ennek technikai feltételei rendelkezésre állnak, illetve most alakulnak ki.

Az újságokat, városfeliratokat elönti az enyhén szólva nem tárgyszerû reklám. Ezek nem eligazodást, hozzáértõ döntést segítenek, hanem durván manipulálják a fogyasztót.

Az országban már szórványosan megjelenik a csúcstechnológia - megint csak pénz és hatalom vezérelte módon - de még elemi telefongondokkal, rádió és tv-adás zavarokkal küszködünk. Nem tudunk orvost hívni, ha baj van, stb. Az egész kommunikációs rendszer technikailag egyenetlen, társadalmilag egyenlõtlen.

12.2. Alternatíva

A XXI. század minden bizonnyal az információ és az új típusú szabályozástechnika százada lesz. A korszerû társadalom demokratikus tájékoztatási-tájékozódási struktúrát kíván. Ez mindenki által igénybe vehetõ, nem drága, hálózatszerû kommunikációs rendszereket feltételez. Olyanokat, ahol sok szereplõ egyidejûleg, kölcsönösen elérheti egymást. Az információs hatalmat szét kell teríteni, hogy ne legyen monopolizálható. Sok helyi rendszerre van szükség, és néhány országos szolgáltató hálózatra.

12.3. Az átmenet programja

A humanista kormány meggyorsítja az országos telefonhálózat kiépítését. Segíti az egymást nem zavaró helyi és regionális mûsorszórás kialakulását. Az országos hálózatokban csökkenti a pártpolitikai jelenlétet és más társadalmi szervezõdéseknek is kellõ mûsorhelyet biztosít. A reklámtevékenységet az írott sajtóban és más kommunikációs formákban visszaszorítja, illetve az üzleti híreket a korrekt tájékoztatás felé tereli. Az épületeket egészségügyi és tûzvédelmi riasztó hálózatra kapcsolja. Az elektronikai rendszereket alkalmassá teszi társadalmi viták, helyi vagy országos népszavazások lebonyolítására. Az alternatív hatalom az önálló mûsorok fölött semmiféle tartalmi ellenõrzést nem gyakorol, a sajtómunkatársakra ez ügyben nyomást nem gyakorol.

12.4. Mit tegyünk itt és most

Az országos közszolgálati rendszerekre utcai felvonulásokkal, személyek pro és kontra megtámadásával nyomást gyakorolni célszerûtlen, politikailag értelmetlen. Amíg a kommunikációs rendszer pénz és hatalomfüggõ, addig ezt a hatalmi-pénzügyi elitet kell támadni, nem az infrastruktúrát. Ehhez önálló sajtó, önálló rádió, önálló, humánus elkötelezettségû tv-adások és kiadványok kellenek. Kezdetben bármilyen szegényes, egyszerû kivitelben. Ugyanakkor segíteni kell a demokratikus lehetõségeket is hordozó, modern, horizontális kapcsolatokat lehetõvé tevõ technikák és módszerek kialakítását.