Forrás: Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv II. 406. o.