„Olyan rendszerben gondolkodunk, amely a közvetlen

részvételi demokrácia irányába fejlődik.

A jogállamiság és a parlamentarizmus ugyanis nem

jelentik a társadalom radikális demokratizálását;

nem nyújtanak garanciákat a gazdasági és politikai

egyenlőtlenségekkel szemben.                     ­

Az elitek hatalmával, a gazdasági kiváltságokkal

és a pártrendszerek bürokráciáival ellentétben

új társadalmi mozgalmak rendszerének kialakulását

szorgalmazzuk. Ez az apparátusok funkcióinak

foko­zatos átadását feltételezi az önszervező

munkahelyi és lakóhelyi közösségeknek…”

 

     A

BALOLDALI ALTERNATÍVA EGYESÜLÉS

                        képviseletében          ­

 

MÁRKUS PÉTER közgazdász, filozófus

 

TÜTŐ LÁSZLÓ a filozófiai tudományok

                        kandidátusa ­

 

LENKEI GÁBOR újságíró

 

                mutatja be a szervezetet