A "BALOLDALI ALTERNATÍVA" TÖRTÉNETÉBŐL1987 vége. Fiatal újságírók kezdeményezik a szocialista ellenzéki csoportok szervezeti egyesítését.


1988. április 12. Megbeszélés nyolc fő részvételével. Döntés születik egy szocialista ellenzéki szervezet megalakításáról. Ettől kezdve vitaanyagok készítése, hetenként - egyre növekvő létszámmal - tartott előkészítő viták.

1988. szeptember 28. A "Baloldali Alternatíva" Egyesülés szervezésének bejelentése. A közzétett Felhívás - elhatárolódva a sztálinizmus minden formájától, a polgári jellegű liberalizmustól és a kettő kombinációjától - a társadalmi önkormányzás elméleti és gyakorlati lehetőségeinek keresését tűzi ki célul. A MKKE Földes Ferenc Kollégiumában tartott megbeszélésen körülbelül százhúsz érdeklődő vesz részt. A munkák megszervezésére tíz fős Előkészítő Bizottság kap megbízást.

1988. szeptember 30. Bemutatkozás a rádió Esti Magazinjában (Sz. Bíró Zoltán, Krausz Tamás).

 

1988. október 14. A kezdeményezés bemutatása a rádió Ötödik Sebesség című műsorában.

1988. október 19. A platformkialakítás jegyében Márkus Péter előadást tart az utóbbi években keletkezett különböző reformprogramokról (Bihari Mihály: Reform és demokrácia; Földes György: A kibontakozás erővonalai; Fordulat és reform; Ferge Zsuzsa - Péteri János: Javaslat a szociálpolitika rövid és hosszú távú programjára; MSZMP KB 1987 júliusi állásfoglalása; Minisztertanács Munkaprogramja /1987 szeptember/; Szegő Andrea - Wiener György: Gazdaságirányítás, politikai intézményrendszer, reform; Társadalmi szerződés).

1988. november 11. Az írásban érkezett javaslatok alapján vita a platform lehetséges alapelveiről.

1988. november 22. Részvétel az autonóm társadalmi szerveződések fórumán (a Művelődési Minisztérium rendezvénye megyei művelődési központok igazgatói részére).

1988. december 9. A platformtervezet megvitatása. A vita alapján az Előkészítő Bizottság megszerkeszti a platformot (A "Baloldali Alternatíva" alapelvei).

1988. december 16. Részvétel alternatív szervezetek vitáján a rádióban.

1989. január 13. Vita a szervezet tevékenységi formáiról és működéséről.

1989. január 19. Előkészítő Bizottság: Felhívás a személyi jövedelemadó eltörlésére

1989. január 27. A "Baloldali Alternatíva" önálló bemutatkozása a rádióban (Krausz Tamás, Lenkei Gábor, Tütő László).

1989. január 29. Előkészítő Bizottság: Állásfoglalás az Új Márciusi Frontnak az "átmenet politikájáról" közzétett javaslatáról

1989. február 11. Alakuló közgyűlés a TIT Természettudományi Stúdióban. A mintegy százhúsz alapító tag megvitatja az Alapítólevél és az Alapszabály tervezetét. Véglegesíti a két dokumentum szövegét, és huszonöt tagú Egyeztető Bizottságot választ.

1989. március 5. A Történeti Bizottság kezdeményezi, hogy március 5-e (Sztálin halálának napja) legyen a sztálinizmus áldozatainak emléknapja. Javasolja továbbá, hogy épüljön a sztálinizmus áldozatainak emlékmű.

 

1989. március 6. A "Baloldali Alternatíva" bemutatkozása a televízióban (Feitl István, Márkus Péter, Szili Sándor).

1989. március 10. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás március 15-e alkalmából

1989. március 17. Önkormányzati konferencia a Fészek Klubban (Önkormányzati kísérletek a XX. században).

1989. március 18. Közgyűlés, amely megemlékezik március 15-éről, illetve elfogadja az Állásfoglalás a nemzetiségi kérdésről dokumentumot.

1989. március 19. Gazdaságpolitikai Bizottság: Állásfoglalás a többpártrendszerről

1989. április 5. Munkásbizottság: Nyilatkozat az Óbudai Hajógyár dolgozóival való szolidaritásról

1989. április 12. Politikaelméleti és Jogi Bizottság: Állásfoglalás az alkotmányozási folyamat társadalmi és politikai összefüggéseinek néhány kérdéséről

1989. április 13. A "Baloldali Alternatíva" bemutatkozása a Rakpart klubban  ("Melyik  bal a jobb?")

1989. április 14. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a vállalati tanácsokról

1989. április 19. Az Óbudai Hajógyár dolgozói melletti állásfoglalás a televízió Reflektor Magazin című műsorában ("Üzlet a dolgozók bőrére?").

1989. május 1. Párbeszéd a munkásönkormányzás és munkásönigazgatás lehetőségeiről a "Baloldali Alternatíva" sátránál a Városligetben. Részvétel az Óbudai Hajógyár dolgozóinak majálisán a Május 9. parkban. Munkásbizottság: Felhívás szolidaritási mozgalom kibontakoztatására. A Válaszúton („létező szocializmus” – politikai átmeneti időszak? szocializmus? kapitalizmus?) című könyv dedikálása. Szórólap (Mi a szocializmus?), valamint a Gazdaságpolitikai Bizottság röplapjának (Minden gazdasági hatalmat a dolgozóknak!) terjesztése. A "Baloldali Alternatíva" bemutatkozása a Jurta Színházban.

1989. május 2. Részvétel a Napzárta MSZMP-vagyonról folytatott TV-vitájában.

1989. május 13. Önkormányzati konferencia a MKKE Földes Ferenc Kollégiumában (Önkormányzat - ma).

1989. május 15. A Heves megyei csoport felhívása, plakátja (Önkormányzatot! Demokráciát! Szolidaritást!).

1989. május 19. Egyeztető Bizottság: Nyílt levél az országgyűlési képviselőkhöz az átalakulási törvény tervezetéről

1989. május 30. Oktatáspolitikai Bizottság: Gondolatok a "Baloldali Alternatíva" Egyesülés oktatási programjának előkészítéséhez

1989. június 5. Egyeztető Bizottság: röplap az átalakulási törvény elfogadása kapcsán (Kié a gyár?).

1989. június 8. Egyeztető Bizottság: Nyilatkozat a pekingi eseményekről

1989. június 9. Az Egyeztető Bizottság úgy dönt, hogy a "Baloldali Alternatíva" részt vesz a nemzeti kerekasztalnak nevezett politikai egyeztető tárgyalásokon és a szakbizottságok munkájában. A megválasztott tárgyalóküldöttség: Drucker György, Kemény Csaba, Varjas András.

1989. június 15. Gazdaságpolitikai Bizottság: Állásfoglalás a veszteséges vállalatokról, Egyeztető Bizottság: Nyílt levél a többtelephelyes "önkormányzó" vállalatok dolgozóihoz

1989. június 30. Önkormányzati kerekasztal rendezése a HNF székházában. Önkormányzati mozgalom néven új csoportosulás alakul.

1989 június vége. Megjelenik a BAL SORS című kötet (válogatás dokumentumokból és cikkekből).

1989 július A III/III. Csoportfőnökség Ikravirág fedőnevű titkosügynöke megbízást kap a "Baloldali Alternatíva" megfigyelésére.

1989. július 8. A "Baloldali Alternatíva" tagságának plenáris értekezlete, amely jóváhagyja a politikai egyeztető tárgyalásokon való részvételt és a küldöttség összetételét.

1989. július 8-9. A "Baloldali Alternatíva" három fős küldöttséggel részt vesz azon a demonstráción és konferencián, amelyet a szegény országok adósságainak elengedéséért, a neokolonializmus és az apartheid ellen rendeztek Párizsban. Kapcsolatfelvétel a Lengyel Szocialista (Demokratikus Forradalom) Párttal és közös kommüniké kiadása.

1989. július 9. Egyeztető Bizottság: Felhívás az adósságok átütemezésének követelésére

1989. július 14. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a szibériai bányászok sztrájkjával kapcsolatban

1989. július 26. Kecskeméti Tagcsoport: Állásfoglalás a képviselő-választás eredménytelenségéről

1989. augusztus 1. Munkásbizottság: Felhívás a mecseki bányászok melletti szolidaritásra

1989. augusztus 11. Hat fős küldöttség részvétele a pécsi bányász-demonstráción. A "Baloldali Alternatíva" röplapjának terjesztése.

1989. augusztus 16. Munkásbizottság: Felhívás munkástanácsok megalakítására

1989. szeptember 7. Politikai tárgyalócsoport: Közlemény.

1989. szeptember 11. Munkásbizottság: Állásfoglalás a mecseki bányászok nemzetközi támogatásáról

1989. szeptember 13. Munkásbizottság: Állásfoglalás október 23-a megünnepléséről

1989. szeptember 19. Szolidaritási felhívás a mecseki bányászok támogatására.

1989. szeptember 20. Gazdaságpolitikai Bizottság: Állásfoglalás a név- és címerváltoztatásokról

1989. szeptember 22. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a politikai kertészkedésről, Szombathelyi Tagcsoport: Nyílt levél a szakszervezetekhez

1989. szeptember 26. Szombathelyi Tagcsoport: Tiltakozás a külföldi tőkéseknek adandó kedvezmények ellen

1989. szeptember 27. Egyeztető Bizottság: Az MTV szakszervezetét támogató nyilatkozat

1989. szeptember 28. Gazdaságpolitikai Bizottság: Állásfoglalás a dolgozói tulajdon megteremtésének szükségességéről

1989. október 4. A BAL és a Harmadik Oldal többi szervezete: Tiltakozó nyilatkozat az ellen, hogy az Ellenzéki Kerekasztal szervezetei megbénítják a Gazdasági Kerekasztal tárgyalásait

1989. október 5. Szombathelyi Tagcsoport: Nyilatkozat a mosonmagyaróvári munkástanács megalakulása alkalmából

1989. október 9. Szombathelyi Tagcsoport: Felhívás az ÉLGÉP Körmendi Gyáregysége dolgozóinak támogatására.

1989. október 17. Önkormányzati vita a HNF XV. kerületi székházában (Önkormányzat, önigazgatás).

1989. október 23. A Munkástanácsok Parlamentjének 1956. október 31-i ülésén elfogadott alapelveket tartalmazó plakát ragasztása Budapesten.

1989. október 31. Részvétel a székesfehérvári Videotonban tartott munkástanács-konferencián. A BAL küldöttsége: Drucker György, Krausz Tamás, Szász Gábor.

1989. november 10. Az Egyeztető Bizottság úgy dönt, hogy a "Baloldali Alternatíva" megszakítja a politikai egyeztető tárgyalásokon való részvételét. (Nyilatkozat a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokon való részvétel megszakításáról)

1989. november 14. „BAL JOBB BAL” (Pártok, szervezetek vitafóruma.) Bemutatkozás a Fáklya Klubban.

1989. december 2. Részvétel az 1. országos munkáskonferencia megszervezésében. 

1989. december 9-16. A Protagórasz Kör meghívására a "Baloldali Alternatíva" két fős küldöttsége politikai megbeszéléseken és rendezvényeken vesz részt Athénban.

1989. december 16. Közgyűlés, amely elfogadja a tárgyaló küldöttség beszámolóját a politikai egyeztető tárgyalásokon végzett munkájáról.


1989. december 28.  A BAL önkormányzás-elképzelésének bemutatása a rádió Vonzáskör című műsorában (Krausz Tamás, Mocsáry József, Varjas András)


1989. december vége. A "Baloldali Alternatíva" több tagja különböző segélyakciókban vesz részt Romániában. Az adományok mellett a BAL röplapját (Romániai barátaink!) is terjesztik. A politikai szervezetek segélyakcióit koordináló bizottságban a "Baloldali Alternatívát" Kemény Csaba képviseli.

1990. február 9. Szombathelyi Tagcsoport: Együttműködési szándéknyilatkozat Vas megye veszélyeztetett üzemeinek és dolgozóinak támogatására a munkalehetőségek megtartásáért.

1990. február 10-11. A "Baloldali Alternatíva" képviselője részt vesz Párizsban a "La révolution se leve a l'Est de l'Europe" konferencián.

1990. február 24. Részvétel a 2. országos munkáskonferencia (a "Munkásparlament") megszervezésében. Társszervezőként a Munkástanácsok Országos Szövetsége megalakulásának segítése. Állásfoglalás a Munkástanácsok Országos Szövetségének megalakulásáról

1990. március 3-31. A "Baloldali Alternatíva" képviselői részt vesznek Amszterdamban az Institut International de Recherche et de Formation rendezvényein.

1990. március 10. Közgyűlés, amely megbízza az Egyeztető Bizottságot a "Baloldali Alternatíva" elvi programjának elkészítésével.

1990. március 20. Emberjogi Csoport: Nyílt levél a román kormányhoz

 

1990. március 29. BAL FÓRUM néven vitasorozat indul. Az első téma: A baloldal helye, szerepe a magyar társadalomban. Előadó: Szabó András György.

 

1990. március 31. A "Baloldali Alternatíva" hat fős küldöttséggel vesz részt a párizsi "Vent d'Est" rendezvényen.

1990. április  Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás és aláírásgyűjtő akció a dolgozói közösségek tulajdonának megvédéséért

1990. április 12. BAL FÓRUM: Munkástanácsok ma és holnap. Előadók: Kemény Csaba, Szili Sándor, Thoma László.

1990. április 13. Munkásbizottság: Állásfoglalás a kelet-európai munkásokat támogató akcióról.

 

1990. április 26. BAL FÓRUM: A magyar gazdaságpolitika és a válság rövidtávú kezelése, a jövő lehetséges alternatívái. Előadók: Lóránt Károly, Márkus Péter, Mocsáry József, Wiener György.

1990. április 26-28. Nemzetközi konferencia rendezése Trockij munkásságáról az ELTE Tanári Klubjában (Trockij örökségének új értelmezése).

1990. május 1. Vita a munkástanácsok lehetőségeiről a "Baloldali Alternatíva" sátránál a Városligetben. Részvétel a népligeti majális rendezvényein. Szórólap (Száz éve) és a Gazdaságpolitikai Bizottság röplapja (Alakítsatok munkástanácsokat!) terjesztése.

 

1990. május 10. BAL FÓRUM: A parlamentarizmus és a dolgozói, valamint a lakóterületi önkormányzatok. Előadó: Márkus Péter.


1990. május 18. A Szövetség a társadalmi demokráciáért mozgalom meghirdetése.

 

1990. május 24. BAL FÓRUM: Önkormányzat és rendőrség. Előadók: Bólyai János és Szikinger István.

 

1990. június 21. BAL FÓRUM: A japán mítosz és a japán munkásság. Előadó: Miura Norijasu.


1990. július 6-13. A "Baloldali Alternatívát" nyolc fő képviseli Londonban a Socialist Workers Party által szervezett Marxism '90 konferencián.

1990. július 11. A "Baloldali Alternatíva" képviselői az angliai Swansea-ben tájékoztatót tartanak a magyarországi változásokról a Militant szervezésében.

1990. július 22-29. A "Baloldali Alternatívát" tíz fő képviseli a belgiumi Louvainben a IV. Internacionálé 7. nemzetközi Ifjúsági táborában.

1990. szeptember 26. Pedagógus Csoport: Nyilatkozat a tüntető diákokkal való szolidaritásról

1990. október 18. Tudományos vita a munkástanácsok magyarországi történetéről a Politikatörténeti Intézetben (a Szabó Ervin Körrel közös rendezvény).

1990. október 20. A "Baloldali Alternatíva" két fős küldöttsége részt vesz az "Initiative für einen neuen Ost-West Dialog" konferencián Berlinben.

1990. október 23. Plakát (Munkástanács 1956) ragasztása Budapesten.

1990. december 1. Politikai rendezvény a TESZ budapesti székházában. Társszervezőként részvétel az Állampolgári Kezdeményezések Fóruma megalakításában.

1990. december 8. Közgyűlés, amely elfogadja a 15-20 évre szóló Elvi programot.

1990. december 8-9. A "Baloldali Alternatíva" képviselője részt vesz Leningrádban a "For a new socialist program" tanácskozásain.

1991. január 17. Társszervezőként részvétel a Társadalmi Érdekegyeztető Tanács (TÉT) megalakításában.

1991. február 3. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás az öböl-háborúval és a vele foglalkozó tömegtájékoztatással kapcsolatban

1991. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

1991. szeptember 20. BAL FÓRUM: Szakszervezetek és politikai érdekképviselet. Nyilatkozat a szakszervezet-ellenes törvények visszavonásáért

1991. október 18. BAL FÓRUM: A magyar közoktatásügy és a pedagógusok helyzete. Pedagógus csoport és Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a közoktatás és a pedagógusok helyzetéről

1992. február 15. Közgyűlés, amely politikai dokumentumot fogad el (A Baloldali Alternatíva Egyesülés politikai nyilatkozata a baloldali egység megteremtéséért). Társadalmi önszerveződést segítő tagozat alakul.

1992. február 22. Agrárfórum Szolnokon (az Agrárszövetséggel és a Május 1. Társasággal közös rendezvény).

 

1992. február 28. BAL FÓRUM: A Szolnok megyei munkástanácsok tevékenysége. Előadó: Bizám György.

 

1992. március 13. BAL FÓRUM: A népi-urbánus vita napjainkban. Előadók: Agárdi Péter és Fekete Sándor.

 

1992. március 27. BAL FÓRUM: Jobboldali populista és baloldali nézetek a nemzeti kérdésről. Előadók: Kósa Ferenc és Wiener György.

 

1992. április 9. A BAL szakértői részt vesznek az Országos Agrárfórumon az ÉDOSZ székházában.


1992. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

1992. május 5. A Mozgássérültek Világnapja budapesti rendezvényeinek segítése.

 

1992. május 15. BAL FÓRUM: A nemzetiségi kérdéstől a nemzeti populizmusig. Előadók: Kemény Csaba és Ugrin Emese.

 

1992. május 29. BAL FÓRUM: Az abortusz-kérdés. Előadó: Antonia Burrows.


1992. október 6. Politikai gyűlés a Jászai Mari téri Marx-Engels szobornál.

 

1992. november 23. BAL FÓRUM: Van-e kettős hatalom Oroszországban? A társadalmi önszerveződés esélyei. Előadók: Alekszandr Buzgalin és Viktor Arszlanov.

 

1992. december 22. A társadalmi önszerveződést segítő tagozat meghirdeti munkacsere adatbank létrehozását.

 

1993. január 26. Elméleti műhely: A modern kapitalizmus és a makroprofit elméletek. Előadó: Wiener György.

 

1993. február 26. Egy szocialista gazdaságpolitika tézisei. Előadó: Andor László.

 

1993. március 12. BAL FÓRUM: Privatizáció. Előadók: Bihari Péter, Lenkei Gábor, Lóránt Károly, Mocsáry József és Vígvári András.

 

1993. április 16. BAL FÓRUM: A közoktatási és a felsőoktatási törvénytervezet. Előadók: Bíró Ferencné és Neuwirth Gábor.

 

1993. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

 
1993. május 15. Társszervezőként részvétel a Civil Parlament megalakításában.

 
1993. május 21. BAL FÓRUM: Beszélgetés a Civil Parlamentről.

 

1993. május 31. A "Kaláka" munkacsere adatbank tájékoztatója. A társadalmi önszerveződést segítő tagozat adócsökkentő módszerekre hívja fel a figyelmet.

 

1993 június 7. Marx '93. Tudományos konferencia a Politikatörténeti Intézetben (a Galilei Társasággal közös rendezvény).


1993. június 9. Elméleti műhely: A tudományos-technikai forradalom. Előadó: Szász Gábor.

 

1993. szeptember 14. Elméleti műhely: A társadalmi-gazdasági rendszerváltás alternatív programja. Előadó: Márkus Péter.

 

1993. november 2. Elméleti műhely: Van-e alternatívája a liberális gazdaságpolitikának? Előadó: Lóránt Károly.

 

1993. november 5. BAL FÓRUM: A bolsevikok közvetlen demokrácia felfogása. Előadók: Murányi Zoltán és Tütő László.

 

1993. december 4. Közgyűlés: Állásfoglalás a munkásmozgalmi jelképekről.

1994 március A társadalmi önszerveződést segítő tagozat körkérdést intéz a tagsághoz: Létezik-e Magyarországon a parlamentáris politikával szemben baloldali alternatíva?


1994. március 11. BAL FÓRUM a Konferenciaközpontban: Mi lesz veled magyar munkavállaló? Előadók: Bársony András, Kemény Csaba, Rábaközi András, Szalmáné Pásztor Gabriella, Thoma László és Völgyi Sándorné.

 

1994. március 20. Tatabányai Bányász-csoport: Felhívás a vasasi bányászokhoz

 

1994. március 21. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a Magyar Rádióban kialakult helyzetről.

 

1994. április 8. Egyeztető Bizottság: Nyílt levél Nagy Sándornak

1994. április 23. Nyílt levél Göncz Árpádhoz.

1994. május 1. BAL-füzet megjelenése. Részvétel a majálison a Városligetben. Szórólap (Hogyan legyünk tőkések?) terjesztése.

1994. május 27. Egyeztető Bizottság: Válaszlevél Vágó Jánosnak

1994. július 8. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a képviselői összeférhetetlenség feloldásáról.

 

1994. szeptember 10. BAL FÓRUM a Konferenciaközpontban: A labdarúgás és a politika. Előadók: Bicskei Bertalan és Mezei György.

 

1994. szeptember 16-18. Nemzetközi konferencia "Társadalmi és politikai átrendeződés: az antikapitalista baloldal a XXI. század küszöbén" címmel a Konferenciaközpontban (az Eszmélet folyóirattal közös rendezvény). A konferencia Közlemény kiadásával zárul. Az előadásokból The Anti-Capitalist Left on the Eve of the 21st Century című kötet jelenik meg.

1994. november 24. Egyeztető Bizottság: Nyilatkozat a privatizációs folyamatról

1994. december 16-17. Műhelykonferencia a Politikatörténeti Intézetben Elméleti helyzetértékelések - stratégiai útkeresés címmel.

1995. január 20. BAL FÓRUM: Áldás vagy átok a privatizáció? Előadók: Lóránt Károly, Mocsáry József és Vígvári András. Plakát

1995. február 24. Az Önkormányzás - vagy az elitek uralma kötet sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatása.

1995. március 3. Levél Bokros Lajos pénzügyminiszternek.

1995. március 21. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a kormány intézkedéscsomagjáról

 

1995. április 7. Elméleti műhely: A hazai kapitalizmus születési állapota. Előadó: Mocsáry József.

 

1995. május 1. BAL-füzet megjelenése. Részvétel a majálison a Városligetben.

1995. május 19. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a NATO-ba való belépés ellen

1995. május 26. Tüntetés a NATO-ba való belépés ellen. A FIKSZ Egyesülettel közös demonstráció a Marx téren és a Margitszigetnél. Röplapunk terjesztése.

1995. június 29. Egyeztető Bizottság: Nyilatkozat a magyar kultúra és oktatás helyzetéről.

1995. augusztus 5-6. Társszervezőként részvétel a Hirosima-nap rendezvényein. Röplap terjesztése.

1995. augusztus 6. Társszervezőként Civil Békefórum létrehozása. A "Baloldali Alternatíva" Egyesülés, Bokor Bázisközösség, ELTE Természetvédelmi Klub, FIKSZ Egyesület, Humanista Mozgalom és Létminimum Alatt Élők Társasága közös felhívása: Tömbök nélküli békés Európát!

1995. november 14. A Civil  Békefórum keretében rendezvény szervezése a NATO-tagságról Szentmártonkátán.  Plakátok.

 

1995. szeptember 15. BAL FÓRUM: A modernizáció. Előadó: Susan Zimmermann.

 

1995. szeptember 29. BAL FÓRUM: A délszláv válság perspektívái. Előadók: Hajdú János, Juhász József és Krausz Tamás.

 

1995. október 13. BAL FÓRUM: Az IMF és a magyar adósságválság. Előadó: Kopátsy Sándor.

 

1995. október 27. BAL FÓRUM: Nemzeti önvédelem - ökoszociális piacgazdaság. Előadó: Síklaky István.

 

1996. január 26. BAL FÓRUM: A BAL anatómiája és jövőképe.  Brandl Gábor mutatja be szociológiai felmérésének eredményeit.

 

1996. február 10. Közgyűlés, amely elfogadja a Történelmi helyzetértékelés 1996 dokumentumot.

1996. február 16. BAL FÓRUM: NATO? Civil szervezetek a belépés ellen. Előadók: az Alba Kör, Bokor Katolikus Bázisközösség, FIKSZ Egyesület, Humanista Mozgalom és "Baloldali Alternatíva" képviselői. Plakát.


1996. március 8. BAL FÓRUM: Nők IV. világkonferenciája - a jövő kérdései. Előadó: Szabó Erzsébet Mária.


1996. március 18. A Fővárosi Bíróság felmenti Krausz Tamást Orbán Viktor vádja alól (Csecsebecsék és a tavalyi hó).

 

1996. április közepe. A társadalmi-gazdasági átalakulás alternatív baloldali programja (Humanista esély a XXI. századra) című kiadvány megjelenése.

 

1996. április 26. BAL FÓRUM: A baloldali gondolkodás új esélyei Magyarországon. Előadó: Thoma László.

 

1996. május 1. BAL-füzet megjelenése. Részvétel a majálison a Városligetben.
 

1996. május 10. BAL FÓRUM: A Humanista Mozgalom bemutatkozása.

 

1996. június 21. BAL FÓRUM: Van-e a magyar baloldalnak jövőképe? Előadó: Márkus Péter.

 

1996. augusztus 5. Társszervezőként részvétel a Hirosima-nap rendezvényein. A Hirosima '96 plakát ragasztása. Tüntetés az atomfegyvermentes Magyarországért.

 

1996. október 18. Elméleti műhely: A dolgozói tulajdon. Előadók: Andor László, Mocsáry József, Szigeti Péter, Wiener György és Susan Zimmermann.


1996. november 14. Társszervezőként részvétel a Hungexpón megnyíló fegyverkiállítás ellen tiltakozó tüntetésen. (Nemet a fegyverkezésre! plakát)

 

1996. november 15. BAL FÓRUM: Önkormányzati mozgalmak Oroszországban. Előadó: Görög Tibor.

 

1996. november 22. Az Egyeztető Bizottság úgy dönt, hogy a "Baloldali Alternatíva" részt vesz a Development Group for Alternative Studies által végzett vizsgálatsorozat keretében készülő Magyarország tanulmány kidolgozásában.

 

1996. november 29. BAL FÓRUM: Cigánykérdés Magyarországon. Előadó: Réger Zita.

 

1996. december 13. BAL FÓRUM: Che Guevara. Előadó: Kállai Gábor.

 

1997. január 31. BAL FÓRUM: Etnikai konfliktusok és világfolyamatok. Előadó: Katona Magda.

 

1997. február 14. BAL FÓRUM: Állítsátok meg Günther Schlegelt! Büntetlenül lehet-e megveretni szakszervezeti vezetőt a mai Magyarországon? Előadók: Szalai Pál és a sértett.

1997. február 24. Az Egyeztető Bizottság állásfoglalása: A szekszárdi húsipari munkások tiltakozásának tanulságai

1997. március 3. TÉT FÓRUM a "Baloldali Alternatíva" rendezésében a Kossuth Klubban: Ki a felelős a magyarországi nyomorért? Előadók: Iványi Gábor, Mocsáry József és Szegő Szilvia.

 

1997. március 28. Elméleti műhely: David Korten: A tőkés társaságok világuralma. Előadó: Márkus Péter.

 

1997. április 11. BAL FÓRUM: Szervezett bűnözés és a politika. Előadók: Bólyai János és Katona Géza.

 

1997. május 1. BAL-füzet megjelenése. Részvétel a majálison a Városligetben.

 

1997. május 9. BAL FÓRUM: Kisebbségi kérdések politikai doktrínák tükrében. Előadó: Szegál Borisz.

 

1997. május 23. BAL FÓRUM: A "demokratikus ellenzék" - mai szemmel. Előadó: Szalai Pál.

 

1997. június 6. BAL FÓRUM: Létezik-e kelet-ázsiai modell? Előadók: Jordán Gyula, Polonyi Péter és Susan Zimmermann.

 

1997. június 20. Elméleti műhely: A sztálinizmus mint élő probléma. Előadó: Makai Mária.

 

1997. szeptember 19. Az Egyeztető Bizottság szórólapot készít: Mondj NEM-et a NATO-ra!

1997. november 1-2. "Szociális Európát a monetáris Európával szemben!" címmel nemzetközi konferencia és vitafórum a Konferenciaközpontban (az Eszmélet folyóirattal közös rendezvény). A konferencia A Budapesti Vitafórum nyilatkozata elfogadásával zárul.

1998. február 27. BAL FÓRUM a Kossuth Klubban: Mi történt a magyar munkássággal? Kerekasztal-beszélgetés Böhm Antal, Laki László, Tamás Pál és Thoma László részvételével.

1998. február 28. BAL FÓRUM a Kossuth Klubban: Cigánykérdés a mai Magyarországon  Előadó: Diósi Ágnes és Osztojkán Béla.

 

1998. március 13. Elméleti műhely: A közvetlen demokrácia politikai intézményrendszere. Előadó: Márkus Péter.

 

1998. március 27. BAL FÓRUM: A mai Magyarország jobboldali és baloldali kritikája. Előadó: Szalai Pál.

 

1998. április 24. BAL FÓRUM: Az információs korszak társadalma. Előadók: Z. Karvalics László és Szász Gábor.


1998. május 1. BAL-füzet megjelenése Kommunista Kiáltvány a XXI. századra címmel. A kiadvány angol és német nyelven is elkészült. Vita a "Baloldali Alternatíva" sátránál a Városligetben "Lehet-e még május 1-e a dolgozóké?" címmel.

1998. május 8. BAL FÓRUM a Kossuth Klubban: Hátunk mögött NATO, fejünk fölött EU. Előadók: Csapody Tamás és Rácz Margit.

1998. május 22. BAL FÓRUM: A felszeletelt Lenin. Előadó: Krausz Tamás.

1998. június 5. BAL FÓRUM: Túlélés a rendszerváltásokban. Előadó: Murányi  Zoltán.

1998. június 19. BAL FÓRUM: A mi filmünk tovább forog. (Forgács Iván - a magyar film tönkretételével foglalkozó - filmjének bemutatása és megvitatása.)


1998. október 2. BAL FÓRUM: A populizmus mint elméleti, és mint politikai jelenség. Előadó: Murányi Zoltán.

1998. október 17. Közgyűlési nyilatkozat: Tiltakozás a tervezett jugoszláviai katonai beavatkozás ellen

 

1998. október 30. BAL FÓRUM: Világbanki diktátumok Magyarországnak. Előadó: Lóránt Károly.


1998. november 13. BAL FÓRUM: Kitérők vagy következetesség? Törekvéseiről, szövetségeiről beszél Síklaky István.

 
1998. november 27. BAL FÓRUM: A "Kommunista Kiáltvány a XXI. századra" című kiadvány. Előadó: Tütő László

1998. december 11. BAL FÓRUM: A "Nemzeti stratégia 2020-ig" könyvsorozat bemutatása. Előadó: Márkus Péter.

1999. február 12. BAL FÓRUM: Márciusban indul a Humanista Társadalmi Egyetem. Kezdeményezésünkről beszámolnak a szervezők.

1999. február 19. BAL FÓRUM: NATO, Közép-Kelet, kurdok. Törökországi és iraki előadók.

1999. március 5. BAL FÓRUM: Az én XX. századom. Életéről, munkájáról beszél Görög Tibor.

1999. március 19. BAL FÓRUM: Mi jöhet a forint után? Vélemények az euróról. Előadó: Andor László.

1999. március 26. Az Egyeztető Bizottság szórólapot készít: Tiltakozás a Jugoszláviát ért NATO-támadás ellen

1999. március 27-29. Részvétel a NATO-bombázások elleni demonstrációkon.

1999. április 2. BAL FÓRUM: Vita a "Kommunista  Kiáltvány a XXI. századra" című kiadványunkról.

1999. április 10. „Vétkesek közt cinkos, aki néma” című konferencia a NATO-ról a Vasas Szakszervezet székházában (az ALBA Körrel közösen szervezett rendezvény. A konferencia anyagának összegezése megjelenik az Eszmélet 43. és a NATO füzetek 4. számában.) A "Balkán Békéjéért Mozgalom" megalakítása. NatO-honlap indítása.

1999. április 16. BAL FÓRUM: Mit keres a NATO Jugoszláviában? Előadó: Juhász József.

1999. május 1. "NATO füzetek" sorozat elindítása a Hátunk mögött NATO, fejünk fölött EU című kiadvánnyal. Egyidejűleg a Törvénysértések a Külügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a rádió és a televízió NATO-propagandájában című dokumentumgyűjtemény (NATO füzetek 2.) megjelentetése. Részvétel a majálison a Városligetben.

1999. május 9. Részvétel a Balkán Békéjéért Mozgalom által szervezett békemeneten.

1999. május 14. BAL FÓRUM: Tony Wright "Régi és új szocializmusok" című könyve. Előadó: Krausz Tamás.

1999. június 4. BAL FÓRUM: Az állam és az egyház viszonya Franciaországban. Előadó: Lugosi Győző.

1999. október 15. BAL FÓRUM: Alternatív gazdaságpolitika. Előadó: Erdélyi Péter.

1999. december 10. BAL FÓRUM: A dolgozói tulajdon jelene és jövője. Előadó: Mocsáry József.

2000. január 27. Nyilatkozat a davosi Világgazdasági Fórum alkalmából

2000. február 25. BAL FÓRUM: A Humanista Társadalmi Egyetem és a Humanista Társadalmi Szabadegyetem tapasztalatai. Kezdeményezéseinkről beszámolnak a szervezők.

2000. március 3. BAL FÓRUM: Globális kapitalizmus – globális antikapitalizmus I. A globális kapitalizmus intézményei. Előadó: Lóránt Károly.

2000. március 24. BAL FÓRUM: Globális kapitalizmus – globális antikapitalizmus II. Seattle, Davos, Budapest. (Civil kezdeményezések a globális kapitalizmussal szemben.) Előadók: Sebestyén György, Tracey Wheatley, Várady Zoltán.

2000. március 29. Részvétel a Nemzetek Függetlenségének Napja alkalmából a Szegények és Kiszolgáltatottak Szövetsége által a Vietnami Szocialista Köztársaság nagykövetségénél szervezett demonstráción.

2000. április 7. BAL FÓRUM: Posztmodern baloldal. Előadó: Görög Tibor.

2000. május 1. Ramsey Clark: Vádirat Clinton, a NATO-tagállamok kormánya és mások ellen emberiségellenes bűnök, valamint a nemzetközi és a hazai jog megsértése miatt című kiadvány (NATO füzetek 3.) megjelentetése. Egyidejűleg Márkus Péter: Globális antikapitalizmus – humanista baloldal – közvetlen demokrácia című kötetének kiadása. Csatlakozás a Peaple’s Global Action májusnapi akciófelhívásához (“Legyen ellenállásunk olyan transznacionális, mint a tőke!”). “Civil udvar” szervezése a városligeti majálison: dokumentumfilm vetítése a WTO elleni seattle-i tüntetésekről, valamint vita “A globális antikapitalizmus lehetőségei” címmel.

2000. május 4. Társszervezőként részvétel a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) budapesti konferenciája alkalmából tartott demonstráción.

2000. május 12. BAL FÓRUM: Globális kapitalizmus - globális antikapitalizmus III.  A fennmaradás társadalmi programja. Előadó: Síklaky István.

2000. május 26. BAL FÓRUM: Márkus Péter “Globális antikapitalizmus – humanista baloldal – közvetlen demokrácia” című kötetének vitája.

2000. szeptember 20. Részvétel a Valutaalap és a Világbank politikája elleni demonstráción a Világbank budapesti képviselete előtt.

2000. szeptember 22. BAL FÓRUM: Mi legyen a külföldi és az etnikailag hátrányos helyzetű munkavállalókkal Magyarországon? Előadó: Krausz Tamás.

2000. szeptember 26. Részvétel a Valutaalap és a Világbank közgyűlése alkalmából szervezett prágai demonstráción.

 

2000. szeptember 29. BAL FÓRUM: Pénzkímélő cserekörök. Előadó: Zsombok György.

2000. október 4. Demonstráció szervezése a Cseh Köztársaság budapesti nagykövetségénél a Prágában fogva tartottakért.

2000. október 6. BAL FÓRUM: A szakszervezetek által készített civil országjelentés ismertetése, vitája. Előadó: Márkus Péter.

2000. október 13. BAL FÓRUM: Globális kapitalizmus – globális antikapitalizmus IV. A prágai demonstrációról ad tájékoztatást a “Mozgósítás a Prágai Tüntetésekre” csoport.

2000. november 3. BAL FÓRUM: Keresztény baloldal. Előadó: Katona László.

2000. november 10. BAL FÓRUM: Globális kapitalizmus – globális antikapitalizmus V. Összefoglaló jelentés a világbanki kölcsönök hatásairól (SAPRI-kutatás). Előadó: Morva Tamás.

2000. november 17. BAL FÓRUM: A közvetlen demokrácia lehetőségei. Vita a Márkus-füzet alapján.

 

2000. december 1. BAL FÓRUM: A vörös csillag, és akiknek nem kell. Az alkotmánybírósági döntésről. Előadó: Murányi Zoltán.

2001. február 2. BAL FÓRUM: Globális kapitalizmus – globális antikapitalizmus VI. Két előadás a globális antikapitalizmusról. (“Egy évvel Seattle után”c. nemzetközi konferencia Párizsban. Előadó: Krausz Tamás. Új antikapitalizmus – aktív humanizmus. /Az elmúlt év megmozdulásainak tapasztalatai Seattle-től Prágáig./ Előadó: Sebestyén György.)

2001. február 23. BAL FÓRUM: A Putyin-jelenségről. Előadó: Görög Tibor.

2001. március 2. BAL FÓRUM: Baloldal és hazafiság. Előadó: Kemény Csaba.

2001. március 9. BAL FÓRUM: Vannak-e baloldali alternatívák a közoktatásban? Előadó: Trencsényi László.

2001. március 23. BAL FÓRUM: Kurdok, szaharaiak, palesztinok. (A nemzeti függetlenség ügye.) Előadó: Sík Toma, valamind kurd és mauritániai meghívottak.

2001. április 6. BAL FÓRUM: Az informatika szerepe az önszervezésben. Előadó: Sebestyén György.

2001. április 10. Részvétel a Kiotó-demontráción (“Védjük meg a Föld éghajlatát!”) az Egyesült Államok nagykövetségénél.

2001. április 27. BAL FÓRUM: Tulajdon, jövedelem, adózás a mai Magyarországon. Előadók: Mocsáry József, Vadász János, Pitti Zoltán.

2001. május 1. Nemzetközi bíróság ítélete a NATO-országok vezetőinek háborús bűneiről című kiadvány (NATO füzetek 4.) megjelentetése. További kiadványunk: József Róbert "A sárkányok megszelídítése" c. pedagógiai meséje. Részvétel a majálison a Városligetben.

2001. május 11. BAL FÓRUM: A laikus vélekedések figyelembevétele a szakértői döntésekben. Előadó: Szász Gábor.

2001. május 18. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a budapesti NATO-csúcsról

2001. május 25. BAL FÓRUM: A tőkés piacgazdaság alternatívája: a “szivárványgazdaság”. Előadó: Tütő László.

2001. május 26. BAL-Zöldek: Állásfoglalás a rendőrségi zaklatásokról

2001. május 29. Részvétel a budapesti NATO-csúcs alkalmából rendezett demonstráción.

2001. június 8. BAL FÓRUM: Környezetvédő szervezetek bemutatkozása I.

2001. június 22. BAL FÓRUM: Szakszervezetek és politika. (A konföderációk álláspontja.) Előadók: szakszervezeti vezetők.

2001. szeptember 22. Részvétel az Amerikát ért erőszak és a tervezett amerikai erőszak elleni felvonuláson.

2001. október 5. BAL FÓRUM: Az Egyesült Államokat ért támadás következményei. Előadó: Krausz Tamás.

2001. október 12. BAL FÓRUM: Mi van a vizünkben és erről a fejünkben? Műhelybeszélgetés a BAL környezetvédő csoportjának szervezésében. Vitaindító: Varjas András.

2001. október 26. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás Afganisztán bombázásáról

2001 október A "BAL-Zöldek" alapelvei

2001. december 8. Az ATTAC magyarországi szervezete megalakulásának megszervezése.

2002. február 2. Részvétel az "ATTAC Magyarország" megalakításában.


2002. március 26. Egyeztető Bizottság: Állásfoglalás a szélsőjobboldali veszélyről.

2002. április 12. BAL FÓRUM: Környezetvédő szervezetek bemutatkozása II.

2002. május 1. Lehet más a világ (A Szociális Világfórum dokumentumai) című kiadvány megjelentetése. Részvétel a majálison a Városligetben.

2002. október 11. BAL FÓRUM: Az Európai Unió és a nyelvi kérdés. Előadó: Princz Oszkár.

2002. október 25. BAL FÓRUM: A káliumprobléma és a zöld gazdálkodás. Előadó: Varjas András.

2002. október 28. Részvétel a Magyar Szociális Fórum megalakításában.

2002. november 6-10. Részvétel az I. Európai Szociális Fórumon Firenzében.

2002. november 8. BAL FÓRUM: Az argentín válság és a gazdasági önvédelem megszerveződése. Előadó: Dömény Zsuzsa.

2002. november 22. BAL FÓRUM: Szellemi termelési mód. Előadó: Kapitány Gábor.

2002. december 7. Tájékoztató az Európai Szociális Fórumról és az ATTAC mozgalomról. Előadó: Sebestyén György

2003. február 7. BAL FÓRUM: Mi jöhet a kapitalizmus után? Előadó: Márkus Péter.

2003. február 28. BAL FÓRUM: Hol tart a zöld gondolkodás Magyarországon? (Tájékoztató a Greenpeace magyarországi tevékenységéről.) Előadó: Sebestyén György.

2003. március 6-9. Részvétel a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XIII. Országos Találkozóján Szombathelyen.

2003. március 28. BAL FÓRUM: A modernitás erkölcsi problémái. Előadó: Bacsák Gábor.

2003. április 5-6. Társszervezőként részvétel az I. Magyar Szociális Fórum megrendezésében Miskolcon.

2003. április 25. BAL FÓRUM: Időszerű-e a társadalmi formák elmélete? Előadó: Márkus Péter.

2003. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2003. május 5. Miért érdemes ma Marxot tanulmányozni? Megemlékezés Marx születésének 185. évfordulóján a Jászai Mari téren, az eltávolított Marx-Engels szobor helyén. Előadók: Szalai Pál, Szigeti Péter. (A Társadalmi Demokráciáért Mozgalommal közös rendezvény.)

2003. június 13. BAL FÓRUM: Marx a XXI. században. Előadó: Márkus Péter.

2003. november 7. BAL FÓRUM: Az EU jogrendje. Előadó: Murányi Zoltán.

2003. november 29. Tájékoztató a párizsi II. Európai Szociális Fórumról. Előadó: Heé Veronika.

2003. december 5. BAL FÓRUM: A munka mennyiségi és minőségi átalakulása. Előadó: József Róbert.

2004. február 11. Kéthetente tartott "SZEVASZ" KLUB kezdi meg működését.

2004. február 13. BAL FÓRUM: Osztályok vagy/és civilizációk harca? Előadó: Márkus Péter.


2004. március 12. BAL FÓRUM: Rendszerváltó értelmiség. Előadó: Szegő Andrea.

2004. március 16. A Békelánc, valamint a Civilek a Békéért Mozgalom keretében részvétel a tervezett iraki háború elleni demonstrációkon.

2004. március 25-28. Részvétel a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XIV. Országos Találkozóján Debrecenben.

2004. április 9. BAL FÓRUM: Vita Varjas András "Öntevékenység, társadalom, tudomány" című kötetéről.

2004. április 16. A magyarországi szegénység – kitekintéssel az EU-ra. Előadó: Tausz Katalin. (A BAL, MKT és MET közös rendezvénye.)

2004. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2004. június 5. Részvétel a Nagyerdő védelmében tartott demonstráción Debrecenben.

2004. október 8. BAL FÓRUM: Éhséglázadások világszerte. Előadó: József Róbert.

2004. november 12. BAL FÓRUM: Alternatív gazdálkodási formák. Előadó: Heé Veronika.

2004. november 13. Tájékoztató a londoni III. Európai Szociális Fórumról. Előadó: Gergácz Erzsébet

2004. december 10. BAL FÓRUM: Vita a szellemi termelési módról. Vitaindító: Szász Gábor, Varjas András.

2005. február 11. BAL FÓRUM: Társadalmi mozgalmak és etika. Előadó: Márkus Péter.

2005. március 11. BAL FÓRUM: Féloldalas társadalom. (A férfi-nő kapcsolat társadalmi vonatkozásai.) Előadó: Heé Veronika.

2005. március 31. – április 3. Részvétel a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XV. Országos Találkozóján Zalaegerszegen.

2005. április 8. BAL FÓRUM: Társadalmi mozgalmak és hatalom. Vitaindító: József Róbert.

2005. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2005. május 13. BAL FÓRUM: Társadalmi mozgalmak és tudomány. Előadó: Varjas András.

2005. június 10. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XV. Országos Találkozója. Előadó: Márkus Péter.

2005. október 29. A Közép-kelet-európai Szociális Fórum előkészítéséről. Előadó: Benyik Mátyás.

2005. november 11. BAL FÓRUM: Ökológiai problémákról. Előadó: Varjas András.

2005. december 9. BAL FÓRUM: Anarchista pedagógiai kísérlet. Előadó: Tütő László.

2006. február 10. BAL FÓRUM: „Küzdelem az összefonódott hegemóniák ellen.” Összefoglaló az Eszmélet nemzetközi konferenciájáról. Előadó: Szilágyi Jánosné.

2006. március 9-12. Részvétel a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XVI. Országos Találkozóján Veszprémben.

2006. március 10. BAL FÓRUM: Merre tart a mai Oroszország? Előadó: Görög Tibor.

2006. április 14. BAL FÓRUM: Társadalmi fórum vagy osztályharc? (A „Társadalmi fórum vagy osztályharc?” című francia kiadvány margójára) Előadó: Pataki Mihály.

2006. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2006. május 12. BAL FÓRUM: Demokrácia, kultúra, szocializmus (A Plehanov-Lenin vita aktualitása). Előadó: Jakócs Dániel.

2006. június 9. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XVI. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

2006. július 21. BAL FÓRUM: Olajra léptem. Kazahsztáni tapasztalatok. Előadó: Sebestyén György.

2006. október 13. BAL FÓRUM: Libanon – háború előtt, alatt és után. Előadó: Pécsi Ágnes.

2006. október 16. "1956 pozitív öröksége: a munkástanácsok" címmel konferencia a Kossuth Klubban.

2006. november 11. Tájékoztató az athéni IV. Európai Szociális Fórumról és utórezgéseiről. Előadó: Szilágyi Jánosné.

2006. december 8. BAL FÓRUM: A szamizdattól a neoszamizdatig. Előadó: Tütő László.

2007. február 9. Ken Loach: "Föld és szabadság" Film és vita a spanyol polgárháborúról. Előadó: Baki László. (A Gondolkodó Antikváriummal közös rendezvény.)

2007. március 9. BAL FÓRUM: Hogyan ne szervezzünk mozgalmat. Előadó: Tütő László.

2007. március 16. A szociáldemokrácia a 21. században. Előadók: Harsányi Iván, Krausz Tamás. (A BAL, MKT és MET közös rendezvénye.)

2007. március 16-18. Részvétel a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XVII. Országos Találkozóján Kecskeméten.

2007. március 30. Augusto Finzi: "Munkásautonómia Velencében". Film és vita az operaizmusról. Előadó: Tibor Sabo (Hamburg). (A Gondolkodó Antikváriummal közös rendezvény.)

2007. április 6. BAL-Zöldek: Állásfoglalás Tubesről

2007. április 13. BAL FÓRUM: Génmódosított növények termesztése hazánkban és külföldön. Előadó: Varjas András.

2007. május 1. Az 1956 pozitív öröksége: a munkástanácsok című kiadvány megjelentetése. Részvétel a majálison a Városligetben.

2007. május 11. BAL FÓRUM: Az orosz misztikus bolsevikok és forradalom-felfogásuk. Előadó: Görög Tibor.

2007. június 8. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XVII. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

2007. október 12. BAL FÓRUM: A tőkén túl. Mészáros István könyvéről. Előadó: Tütő László.

2007. november 9. BAL FÓRUM: Globalizálódik-e a munkaerőpiac? Kazahsztáni tapasztalatok. Előadó: Sebestyén György.

2007. december 14. BAL FÓRUM: Mi kerül a tányérunkra? Az egészséges és fenntartható fogyasztás alternatívái. Előadó: Heé Veronika.

2008. február 8.  BAL FÓRUM: Sajnos igazunk lett! 20 éves a BAL. Előadó: Tütő László.


2008. március 7.  BAL FÓRUM: Baloldali mozgalmak és tüntetési technikák Peruban és Bolíviában. Előadó: Pécsi Ágnes.

 

2008. április 11.  BAL FÓRUM: A szociális szövetkezetekről. Előadó: József Róbert.

 

2008. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

 

2008. május 9. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XVIII. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

 

2008. június 13. BAL FÓRUM: „A pénz”. Film és vita pénzhelyettesítő eljárásokról.

 

2008. október 12. BAL FÓRUM: Kritikai visszapillantás a BAL alapdokumentumaira. Előadó: Márkus Péter.

 

2008. november 8. Tájékoztatás a malmöi V. Európai Szociális Fórumról. Előadók: Heé Veronika, József Róbert, Szász Gábor.

 

2008. november 21. BAL FÓRUM: A mostani válság okai és várható következményei. Előadó: Márkus Péter.

 

2008. december 12. BAL FÓRUM: "Foglalás". Film és vita a 2001-es argentínai gyárfoglalásokról.

 

2009. február 13. BAL FÓRUM: Rábeszélési technikák a gazdaságban és a politikában. Előadó: Tütő László.

 

2009. március 13. BAL FÓRUM: "Agitátorok". Magyar Dezső filmjének vetítése és vitája.

 

2009. április 10.  BAL FÓRUM:  Mit gondolunk Rozsályról?  Film és beszélgetés a közösségi önvédelemről.

2009. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

 

2009. május 8. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XIX. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

 

2009. június 12. BAL FÓRUM: Hogyan váltható le a kapitalizmus? Előadó: Krausz Tamás.

 

2009. október 9. BAL FÓRUM: A tőkén túl? Mészáros István könyvének második részéről. Előadó: Márkus Péter.

 

2009. november 13. BAL FÓRUM: A munkásosztály fogalma és a kultúra kérdései. Előadó: Jakócs Dániel.

 

2010. február 12. BAL FÓRUM: A Róna - Bauer vita. Előadó: Tütő László.

 

2010. március 12. BAL FÓRUM: Hol rontottuk el? (A Népköztársaság, a BAL, a Köztársaság) Előadó: Márkus Péter.

 

2010. április 9. Zöld helyzetkép. A  Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XX. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

 

2010. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

 

2010. május 14. BAL FÓRUM: A liberalizmus és a fasizmus kérdése Lukács György koncepciójában. Előadó: Tütő László.

 

2010. június 11. BAL FÓRUM: A baloldal jelenlegi mozgástere. Előadó: Szász Gábor.

 

2010. október 8. BAL FÓRUM: Kortársunk-e Liska Tibor? Előadó: József Róbert.
               
2010. november 12. BAL FÓRUM: A mennyiségi és a minőségi környezetvédelem különbségéről. Előadó: Tütő László.

 

2010. december  4. Tájékoztatás az istanbuli V. Európai Társadalmi (Szociális) Fórumról. Előadó: Heé Veronika.

 

2011. február 11. BAL FÓRUM: Hogyan haladható meg a tőkerendszer? Mészáros István "A tőkén túl" című főművének kritikai értelmezése. Előadó: Márkus Péter.

 

2011. március 11. BAL FÓRUM: Kína – egy magyar turista szemével. Előadó: Szabó László Tibor.

 

2011. április 8. BAL FÓRUM: A civil ellenállás dilemmái. Előadó: Tütő László.

 

2011. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

 

2011. május 13. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi  Szervezetek XXI. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

 

2011. június 10. BAL FÓRUM: Síklaky István szellemi hagyatéka. Előadók: József Róbert, Márkus Péter, Tütő László.

 

2011. október 14. BAL FÓRUM: Az automatizáció társadalmi aspektusai. Előadó: Szász Gábor.

 

2011. november 5. A civilség baloldali aktualitása. Előadó: Krausz Tamás.

 

2011. november 11. BAL FÓRUM: Irán - egy magyar turista szemével. Előadó: Szabó László Tibor.

 

2011. december 9. BAL FÓRUM: A szociális önvédelem esélyeiről. Előadó: Jakócs Dániel.

 

2012. március 9. BAL FÓRUM: Szocio és öko. A közösségi gazdálkodás dilemmáiról. Előadó: Terbe Teréz.

2012. április 13. BAL FÓRUM: Zöld helyzetkép. A Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XXII. Országos Találkozója. Előadó: Heé Veronika.

                       

2012. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

 

2012. október 12. BAL FÓRUM: Az "Átmenet Hálózat" című film vetítése, megvitatása.


2012. november 9. BAL FÓRUM: Átmenet mozgalom. Előadó: Terbe Teréz.

2012. december 14. BAL FÓRUM: Trockij Mexikóban: kapcsolata Frida
Kahlóval és lesújtó véleménye a szakszervezetekről ("a történelem ismétli önmagát"!) Előadó: Pécsi Ágnes.

2013. m
árcius 8. BAL FÓRUM: Nemzetközi munkásszolidaritás a globalizáció korszakában. Előadó: Szász Gábor.

2013. április 12. BAL FÓRUM: Michael Moor "Kapitalizmus: Szeretem!" című filmjének vetítése és megvitatása.

2013. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben. 

2013. május 10. BAL FÓRUM: Beszámoló a gödöllői Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XXIII. Országos Találkozójáról és a bécsi Közép-kelet-európai Szociális Fórumról. Előadó: Heé Veronika.

2013. június 14. BAL FÓRUM: Renzo Martens "Enjoy Poverty" című, az afrikai szegénységgel foglalkozó filmjének vetítése és megvitatása.

2013. november 16. A baloldali civil tendenciák dilemmái. Előadó: Szász Gábor.

2014. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2014. június 13. BAL FÓRUM: Beszámoló a komáromi Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XXIV. Országos Találkozójáról. Előadó: Heé Veronika.

2014. december 6. A "közfelháborodás" jelene és jövője. Előadó: Tütő László.

2015. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2015. május 8. BAL FÓRUM: Beszámoló a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XXV. Országos Találkozójáról. Előadó: Heé Veronika.

2015. június 5. BAL FÓRUM: Miért szeretjük Bolíviát és Evo Moralest? Előadó: Pécsi Ágnes.

2015. október 2. BAL FÓRUM: Szírek és ál-szírek az utakon. Előadó: Pécsi Ágnes.

2016. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2016. május 6. BAL FÓRUM: Tanártiltakozás és a szakszervezetek (Miért nem lehet közösséget vállalni a 25 ponttal /sem/?) Előadó: Pécsi Ágnes.

2016. május 27. BAL FÓRUM: Beszámoló a Környezet- és Természetvédő Társadalmi Szervezetek XXVI. Országos Találkozójáról. Előadó: Heé Veronika.

2016. június 3-5. A "Baloldali Alternatíva" képviselője részt vesz Berlinben a Rosa Luxemburg Alapítvány által szervezett "Europe - what's left? Strategies after the Coup" című nemzetközi konferencián, és kezdeményezi egy európai szintű alternatív gazdasági hálózat és platform létrehozását. A kezdeményezéshez csatlakozók elhatározzák internetes platform és honlap (https://commecon.org) működtetését.

2016. december 10. Kétféle út a kommunizmushoz. Elméleti tézisek. Előadó: Tütő László

2016 vége - 2017 eleje. A BAL aktivistája Annavölgyön és környékén (Komárom-Esztergom Megye) a helyi társadalom érdekében több szociális akciót kezdeményez, és bennük tevékenységet végez.

2017. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2017. december 9. Kettős hatalom, hármas hatalom. Előadó: Tütő László.

2018. január 12. Kárpátalja határainak kialakulása (1919 - 1925). Előadó: Seremet Sándor. (A Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetemmel közös rendezvény.)

2018. május 1. Részvétel a majálison a Városligetben.

2018. június 16. Marx 200 konferencia. (A Marx Károly Társasággal közös rendezvény.)