SZÁZ ÉVE

 

ünnepli a világ munkássága május elsejét, mely napot minden civilizált országban a munka és vele a munkás tiszteletének, létfontosságú szerepe és méltósága elismerésének ünnepévé avattak. A magyar munkásosztály kezdettől fogva csatlakozott ehhez a világmozgalomhoz. Budapesten, a 100 évvel ezelőtti május elsején hatvanezer munkás vett részt a város­ligeti nagygyűlésen. A 8 órás munkanapért indított mozgalom hamarosan a munkanélküliség, a nyomor, az elnyomás elleni tüntetések napjává vált.

 

1945-től munkaszüneti nap lett május elseje. A munkások öntevékeny, maga által szervezett megmozdulásai viszont hamarosan hivatalos, felül­ről elrendelt felvonulássá merevedtek, tribünön helyet foglaló vezetők­kel és integető felvonulókkal, pontosan kijelölt útvonalakkal és éber szemmel figyelő karhatalommal. Hangszórók bömbölték a fülünkbe, hogy kit kell éltetnünk, milyen jelszavakat kell kiabálnunk.

 

Ma csendesek vagyunk. Éltetnünk sem kell senkit. Helyzetünk viszont a régmúltat idézi: ismét a munkanélküliség réme fenyeget, az életszín­vonalunk süllyedésének folytatása várható. Akik felülről, az új kormány­tól és a tőkésektől várják gondjaik megoldását, a létbizonytalanság meg­szüntetését, ugyanúgy csalódni fognak, mint akik a pártállamban bizakod­tak. A fizikai és szellemi munkájukból élő emberek ma éppúgy, mint a múltban, csak szolidaritásuk erejében, a maguk által létrehozott, álta­luk irányított szervezetekben bízhatnak.

 

Ilyen szervezetek a munkástanácsok, melyek az 1956-os hagyományok­nak megfelelően tulajdonosi jogokat követelnek maguknak, védik a munká­sok érdekeit. Működésük törvényességét a módosított alkotmány is kimond­ta, de jogi szabályozás hiányában akadályozzák létrejöttüket, nem ismer­ik el jogosítványaikat.

 

   Munkások! Alkalmazottak! Küzdjetek meg tulajdonosi jogaitok elismertetéséért! Emlékezzetek 1956 októberére, amikor a Munkástanácsok Par­lamentje kimondta: „Az üzem a munkásoké... A vállalat legfőbb irányító szerve a dolgozók által demokratikusan választott munkástanács.”

 

   

BALOLDALI ALTERNATÍVA EGYESÜLÉS