A Baloldali Alternatíva Egyesülés nevében tiltakozunk a Marosvásárhelyen és más romániai helységekben mind nyugtalanítóbb méreteket öltő magyarellenes, fasisztoid atrocitások ellen. A magyar és román nép barátsága és az emberiesség általános parancsa nevében kérjük a román kormányt, hogy a rendelkezésre álló valamennyi eszközzel, a leghatározottabban és késlekedés nélkül lépjen fel az atrocitások és a Vatra Romaneasca uszító tevékenysége ellen, gondolva ezekre az egész román népre szégyent hozó, Romániának a decemberi forradalomban kivívott nemzetközi tekintélyét aláásó eseményekre.
    A Sütő Andrást, a legkiválóbb élő magyar drámaírót ért aljas inzultus nemcsak a magyar nép, de az egyetemes kultúra elleni támadásnak is minősül.
    Szervezetünk minden sovinizmus, minden kisebbség-elnyomás, minden erőszak és intolerancia ellensége. Kérjük Románia vezetését, értse meg: Magyarország nem akar határrevíziót. Az erdélyi magyarok csupán ugyanazt akarják, mint Önök: saját kultúrájuk, nyelvük, hagyományaik szabad vállalásával szabadon élni a szülőföldjükön. A mindkét népnek annyi szenvedést okozó diktatúra után a legnagyobb felelőtlenség e népeket új szenvedések poklába taszítani.
    Hiba volna tagadni, hogy a múltban a magyar sovinizmus valóban vétett a román nép öntudata, szabadságvágya ellen. Ma azonban a helyzet fordított: ma Erdélyben a romának vannak a többségi nép helyzetében, így ma elsősorban az Önök kezében vannak azok az eszközök, amelyekkel az események menete befolyásolható. Románia mai helyzetére különösen érvényes a régi igazság: nem lehet szabad az, aki másokat elnyom.
    Amikor az indulatok érvelése elszabadul, áradásuknak igen nehéz gátat vetni: a következményeket senki sem tudja kiszámítani.
    Magyarok és románok közös felelőssége, hogy az európai szintre felemelkedni kívánó Kelet-Európának ne mi legyünk az a sarka, amely a felemelkedés esélyét eljátszva, a demokratikus világnak a feléledő fasizmus iránti közmegvetését vonja magára.
    Kérjük egyértelmű intézkedésüket. Ne folyjon ki többé egyetlen csepp vér sem. E kérdésben ma minden késlekedés jogsértő.