Önkormányzat - ma

A BALOLDALI ALTERNATÍVA EGYESÜLÉS

KONFERENCIÁJA

 

1989. május 13.                                                       MKKE RÁDAY KOLL.

                   (szombat)                                                                    IX. Ráday u. 43-45.

 

9 óra

A munkásosztály

Szigeti Péter: Marx munkásosztály fogalma

Ágh Attila: A munkásosztály struktúrájában végbement változások

1945 után Nyugat- és Kelet-Európában

Makó Csaba: Hogyan politizálhat ma a magyar munkásosztály?

 

13 óra

Tulajdonreform és önkormányzat

Szabó András György: A tulajdon a sztálinizmusban és a szocializmusban

Kerekes György: A társadalmi koordináció történelmi meghatározottsága

Vad János: A munkás, mint tulajdonos

 

Az önkormányzat lehetősége a gazdaságban

Földes György: Vegyesgazdaság és önkormányzat

Sza1ai Erzsébet: Az önkormányzati megoldások gazdasági feltételei

Tütő Lász1ó: Az önkormányzati piac lehetősége