A politikai egyeztető tárgyalásokon résztvevő harmadik tárgyalófél sajnálattal vette tudomásul, hogy az Ellenzéki Kerekasztal lényegében elutasította az ország lakosságát leginkább érdeklő gazdasági problémáknak a következő középszintű tárgyalások nyilvánossága előtti megvitatását. Szeptember 27-i válaszlevelükben ugyanis leszögezték: a harmadik tárgyalófél által javasolt hét kérdést (1. Mit kell tenni a foglalkoztatási szerkezet megújításáért és a foglalkoztatási biztonság újrateremtéséért? 2. Mit kell tartalmaznia a bérreformnak, és mit kell tenni az infláció leküzdése érdekében? 3. Hogyan képzelik a nyugdíjrendszer átalakítását? 4. Melyek a lakásgondok megoldására vonatkozó javaslatok? 5. Mi a tulajdonviszonyok átalakítására vonatkozó koncepciójuk lényege? 6. Milyen javaslataik vannak az adósságállomány kezelésére? 7. Hogyan képzelik a hátrányos helyzetű településeken élők életkörülményeinek javítását?) azért nem javasolják a következő megbeszélések témájául, mivel ,,nem lenne szerencsés e fontos kérdéseket szélesebb összefüggéseikből kiragadva tárgyalni”.
A harmadik tárgyalófél aggodalommal vette tudomásul, hogy újból felerősödött a lakosság széles tömegei számára létfontosságú ügyek pusztán ,,szakkérdésekké” minősítésének gyakorlata. Az EKA ezzel azokat a nyilvánosság számára gyakorlatilag megismerhetetlen munkabizottsági ülésekre kívánta visszautalni. A nyilvános középszintű gazdasági tárgyalásoknak a parttalan konzultációra és a munkabizottságok egyszerű beszámoltatására történő degradálása ugyanakkor a politikai egyeztető tárgyalások egésze leértékelődésének és időbeli elhúzódásának a veszélyét is magában rejti. A békés átmenet szempontjából is nagy jelentőségű kérdések ugyanis így egyre kevésbé jelenhetnek meg azokon a nyilvánosság előtt folyó tárgyalásokon, amelyekre egyes kormányzati személyiségek egyre gyakrabban megalapozatlanul hivatkoznak.
A harmadik tárgyalófél szervezetei változatlanul kötelességüknek érzik, hogy a PET gazdasági megbeszélésein a lehetőségek végső határáig elősegítsék a lakosság széles tömegeit érintő kulcskérdésekben való megegyezések létrejöttét. Az Ellenzéki Kerekasztalnak az említett kérdések tárgyalására vonatkozó javaslatunkat visszautasító levele után azonban a másik két tárgyalófél részére fel kell tennünk a kérdést: „Akkor miről tudnánk a politikai egyeztető tárgyalások gazdasági-szociális kérdésekkel foglalkozó, október 20-ára tervezett következő középszintű ülésén úgy tárgyalni, hogy az a társadalom számára egyértelmű és hasznos is legyen?