Az utóbbi idôben egyre több gyárat számolnak föl és egyre több dolgozót bocsátanak el a racionalitás nevében. Ez a helyzet a közeljövôben várhatóan rosszabbodni fog. Miféle racionalitás az, amely a gazdasági hanyatlás közepette szaktudással rendelkezô embereket tétlenségre kárhoztat, és eltartásukat munkatársaik nyakába varrja? Miféle racionalitás az, amely ugyanakkor egy szűk elkülönült elitcsoport döntéseinek szolgáltatja ki a termelés átalakítását, kizárva a döntésekbôl azokat a százezreket, milliókat, akiknek alkotó munkájától függ a nemzet jövôje.

Hol van itt a gyökeres változás, amelyrôl évek óta beszélnek? Vajon nem pusztán az elituralom új formája kialakulásának vagyunk passzív szemlélôi, szenvedô alanyai? Vállaljuk a nehézségeket, ha ezek a mi érdekeink érvényesülését szolgálják! Erre azonban semmiféle biztosítékaink nincsenek.

Melyek lehetnek ezek a biztosítékok, és hogyan lehet kiharcolni ôket? Mindenek elôtt az önhibájukon kívül felszámolásra került üzemek dolgozóival való szervezett szolidaritási mozgalom kibontakoztatására van szükség. E mozgalom elsô eseménye legyen, hogy szolidaritásunkat fejezzük ki a gyomaendrődi Kazángyártó Vállalat és az Óbudai Hajógyár dolgozóival, akiket közvetlenül fenyeget az utcára kerülés réme. Ezután a szolidaritás különbözô formáit fogjuk alkalmazni mindazok érdekében, akiket hasonló sors fenyeget. Ma mi segítünk rajtuk, holnap ôk fognak nekünk segíteni. Amennyiben az Alkotmányban garantált munkához való jogunkat nem fogjuk tudni érvényesíteni, nem fogunk visszariadni a szolidaritási sztrájktól sem.

Ha a menedzserbürokrácia nem képes a munkát megszervezni, adja át az üzemeket a dolgozói-termelôi kollektíváknak! Döntsenek ôk a saját sorsukról. Az üzem a dolgozóké! Gyárat vissza nem adunk! A világpiacba csatlakozás igen, de nem az ország lakossága nagyobb részének kárára.

Nem kérünk az olyan gazdasági ésszerűségből, amely össztársadalmilag irracionális. Vegyesgazdaságot, de önkormányzati szektorral! Az egyéni szabadság csak akkor biztosítható, ha összekapcsoljuk a társadalmi egyenlôségért folytatandó harcunkkal. Készüljetek föl a munkásellenôrzésre, a termelési demokrácia megteremtésére!

Éljen május 1-e, a munka ünnepe!