A Munkástanácsok Parlamentjének 1956. október 31-i ülésén fogadták el az alábbi alapelveket:

 

1.  Az üzem a munkásoké. A munkások az államnak, a gyár termelése után adót, és az üzemi nyereségből megállapított nyereségrésze­sedést fizetnek.

 

2.  A vállalat legfőbb irányító szerve a dolgozók által demokrati­kusan választott munkástanács.

 

3.  A munkástanács a saját kebeléből 3-8 tagú igazgatói bizottságot választ, amely a munkástanács állandó eljáró szerve, amely igazgatói bizottság, később részletesen megállapított feladatokat is el fog látni.

 

4.  Az igazgató az üzem alkalmazottja. Az igazgatót és a fontosabb munkakört betöltő alkalmazottakat a munkástanács választja. A választást megelőzi az igazgatói bizottság által nyilvánosan meghirdetett pályázat.

 

­5.  Az igazgató a vállalat ügyének intézője, a munkástanácsnak felel.

 

6.  A munkástanács fenntartja magának a következő jogokat:

 

- Jóváhagyja a vállalat valamennyi tervét.

- Dönt a béralap megállapításáról és felhasználásáról.

- Az összes külföldi szállítási szerződések megkötéséről.

- Valamennyi hitelügylet lebonyolításáról.

 

7.  Vita esetén valamennyi dolgozóra nézve a munkaviszony keletke­zéséről és megszűnéséről ugyancsak a munkástanács dönt.

 

8.  Jóváhagyja a mérlegeket és dönt a vállalat részére megmaradt nyereség hovafordításáról.

 

9.  Saját kezébe veszi a vállalat szociális ügyeinek intézését.