A Baloldali Alter­natíva Egyesülés Munkásbizottsága szolidáris az Óbudai Hajógyár dolgo­zóival; támogatja harcukat azért, hogy üzemük sorsáról maguk dönthesse­nek. A reformfolyamat természetes és elkerülhetetlen része a világpiacba való bekapcsolódás, de ez nem jelent­heti azt, hogy a gyárak és üzemek fe­letti rendelkezés egy szűk körű me­nedzserelit kezébe kerüljön. A mun­kásságnak, a dolgozóknak kell ellen­őrizniük saját szervezeteiken keresz­tül a gyári, üzemi menedzserbürok­rácia döntéseit.