A Baloldali Alternatíva Egyesülés
Közgyûlésének
állásfoglálása


A Baloldali Alternatíva Egyesülés tiltakozik az ellen, hogy a fasiszta barbárság és a baloldali mozgalmak jelképei bármilyen formában is közös nevezõre kerüljenek.

A vörös csillag, valamint a sarló és kalapács - túl azon, hogy jóval régebbiek, mint a "bolsevista rendszer" - mai szimbólumai a munkásmozgalomnak, részei egy sor állam nemzeti címerének, s elfogadott jelvényei az Európa Tanácsban képviselt demokratikus baloldali pártoknak is.

A szándék nyilvánvaló: a hatalmi elit a demokráciát és a jogállamot fenyegetô szélsõjobboldali törekvések elleni határozott fellépés helyett a baloldal ellen harcol, baloldali mumust teremt, holott a baloldal nem szervez félkatonai csoportokat, nem zavarja meg az állami és nemzeti ünnepeket, nem fenyegeti sem a köztársasági elnököt, sem az Alkotmánybíróság tagjait, nem támadja utcai tüntetéseken a miniszterelnök javaslatára törvényesen kínevezett médiaelnököket, nem támad védtelen külföldiekre, nem szít etnikai ellentéteket, nem sérti meg az alkotmányt és a sajtószabadságot, s nem fenyegeti a magántulajdonosok egyetlen csoportját sem tulajdonától való megfosztással.

Az említett baloldali jelképek már csak azért sem tekinthetõk "önkényuralmi rendszerek" jelképeinek, mert a magyar jogállamiság alapjául szolgáló törvények többsége, többek között a szabad választásokat garantáló választási törvény is akkor született, amikor - a mai törvényhozó szerint - "önkényuralmi diktatúra" állt fenn.

Népszabadság 1993. december 4.