A „Baloldali Alternatíva" Munkásbizottsága üdvözli, hogy a Bányászok Nemzetközi Összekötő Bizottsága szolidaritását fejezte ki a be­zárásra ítélt magyarországi bányák dolgozóival. A Bányászok Nemzetközi Összekötő Bizottsága - hangsúlyoz­va, hogy Belgiumban (Limbourg), Franciaországban (Lorrain), az NSZK-­ban (Ruhr-vidék), Magyarországon és másutt ugyanaz a veszély fenyegeti a munkásokat - nemzetközi együttműködést tart szükségesnek az európai bányászok munkalehetőségeinek megvédéséért. Ezért együttes küzdelmet sürget a bányák bezárása ellen, illetve új munkahelyek biztosításáért. Ha­tározatot hozott arról, hogy e célok érdekében Európa dolgozóinak közösen­ és összehangoltan kell harcot foly­tatnia. A nemzetközi szolidaritás és összefogás keretében a Bányászok Nemzetközi Összekötő Bizottsága részt vett az augusztus 30-i pécsi demonst­ráción, valamint küldöttséget menesztett a brüsszeli magyar követségre. A „BaIoIdali Alternatíva" Munkásbizottsága üdvözli a Bányászok Nemzetközi Összekötő Bizottságának határozatát. Minden tőle telhető tá­mogatást megad e határozat végre­hajtásához és a munkásság nemzet­közi együttműködésének elősegítésé­hez.