ELMÉLETI HELYZETÉRTÉKELÉSEK - STRATÉGIAI ÚTKERESÉS

 

A Baloldali Alternatíva Egyesülés Műhelykonferenciája

 

Budapest, 1994. december 16-17.

 

Pénteki előadások:

 

Kapitány Gábor:              Szellemi termelési mód

(szociológus)

Kemény Csaba:               A marxi szocializmus felfogás és az ún. "létező szocia­lizmus"                      ellentmondása.

(filozófus)                         A marxi modell létrehozásá­nak lehetőségei Középkelet -Európában

Sántha János:                 A köztulajdon jövőperspektívái

(közgazdász)

Susan Zimmermann:       Államszocializmus - utolérés - lekapcsolódás

(történész)

Krausz Tamás:                Egy új baloldal elméleti útkeresése

(történész)

Andor László:                  Világrendszer és eladósodás

(közgazdász)

 

Szombati előadások:

 

 

Szilágyi Ákos:                  A történelem tele-mediatizálása

(filozófus)

Földes György:                Az újrakezdés dilemmái

(történész)

Szigeti Péter:                   Konzervatív kor: a vég kezdete - az újrakezdés eleje

(politológus)

Wiener György:               Utódpártok a régióban - helyzetelemzés - perspektívák

(politológus)

Mocsáry József:              A fejlett kapitalizmus és Középkelet-Európa állapota ­a változás iránya

(közgazdász)

Murányi Zoltán:                Az állam és a jog alternatív felfogása

(jogász)

Makai Mária:                     Liberalizmus és baloldal

(filozófus)