Tisztelt Vágó János!

 

Köszönjük válaszlevelét, de nem vagyunk teljesen nyugodtak. mert a dolgok sokkal rosszabbul állnak, mint ahogyan az az Ön leveléből és az Önök dokumentumából kiderül. Még ha tiszta szocialista kormány alakul is meg, a neoliberális monetarista gazdaságpolitikai kurzus folytatódni fog. A munkavállalók helyzete, éppen a legszegényebb rétegeké tovább romlik, miközben egy szűk réteg érdekeinek megfelelően folytatódik a "piacgaz­dasági reform". A munkanélküliség nem csökken, a magántulajdon uralma semmilyen pozitív tényt nem jelentett a magyar lakosság óriási többsége számára.

Arra szeretnénk kérni Önöket, hogy az ún. költségvetési reform keretében semmiképpen ne járuljanak hozzá a felsőoktatás ingyenességének eltörlé­séhez. Társadalmi egyesületünk több tucat tagja tanár, méghozzá többségük első generációs értelmiségi. Emlékeznek még arra, mit jelentett, hogy tanul­hattak. A Békesi úr által is reklámozott Önökkel kötendő paktum még ezt a „vívmányt” is felszámolni szándékozza. Már így is számos ágazatban csök­kent a szakszervezeti tagság létszáma, a további engedmények - bocsásson meg - a magántulajdonos érdekeknek a közösségi, jóléti vívmányok rovására nemcsak Önöket, de az egész baloldalt is gyorsan diszkreditálni fogják. Márpedig mind az Önök dokumentumából, mind a mienkből kiderül, hogy a munkavállalók oldalán, nem pedig a tőke oldalán állunk.

Vannak szakembereink, akik szívesen részt vennének a "szociális paktum" vitáján. Gondoljuk, az olyan társadalmi szervezetek, mint a miénk, csak segíthetik Önöket - a nyilvánosság ereje egyébként is a társadalom oldalán áll. Kérjük, mihamarabb jelezzék, hogy ez irányú támogatásunkat igénybe kívánják-e venni.

 

 

A BALOLDALI ALTERNATÍVA EGYESÜLÉS EGYEZTETŐ BIZOTTSÁGA nevében

 

                                                                                                                                    Szász Gábor

                                                                                                                                   soros elnök