Szeptember 16-18-án Budapesten a nemzetközi új baloldal különböző áramlatainak képviselői találkoztak a "Társadalmi átrendeződés és az antikapitalista baloldal perspektívái" témájú konferencián. A. Baloldali Alternatíva és az Eszmélet c. folyóirat által rendezett konferencián 12 ország 35 küldötte vett részt. A nagyszámú magyar résztvevőkkel együtt az új baloldal alapvető értékeiről és lehetőségeiről vitatkoztak. Az új baloldali politikán azt értik, hogy nemcsak a hierarchisztikus államszocializmuson lép túl, hanem a kapitalista világrendszer meghaladása felé is tesz intellektuális és politikai erőfeszítéseket. A konferencia résztvevői egyetértettek abban, hogy a neoliberalizmussal szemben szükség van az új baloldal politikai ellenállására és a társadalmi egyenlőség irányába mutató nem kapitalista alternatíva kidolgozására. A neoliberális gazdaságpolitika mind a harmadik világban, mind Kelet-Európában, mind a nyugati centrum-országokban kiélezi a társadalmi egyenlőtlenségeket, és tönkreteszi azokat a társadalmi, gazdasági és kulturális struktúrákat, amelyek a kapitalista világrend dinami­kájának potenciálisan ellenállnak.

A jelzett politikának és a kapitalista világrendszer átalakításának egyik alapvető feltétele, hogy az új baloldal együttműködjön a tőke logikájával szembeforduló demokratikus áramlatokkal és mozgalmakkal. A konferencia résztvevői és szervezői minden olyan társadalmi kezdeményezést támogat­nak, amelyek a jelzett célokkal és alapértékekkel egybecsengenek.