A Baloldali Alternatíva Egyesülés Egyeztető Bizottsága tiltakozik az ellen, hogy Magyarország belépjen a NATO-ba. Ha a csatlakozás nem az új uralmi elit belső hatalmi pozíciójának stabilizálását célozná külső erőkkel, akkor még az uralmi elit szempontjából is értelmetlen és önpusztító lépés lenne.

A NATO-hoz való csatlakozással Magyarország gazdasági függetlensé­gének elveszítése után politikai függetlenségét is feladná. Erre pedig még Ausztria, az Európai Unió tagja sem szánta rá magát.

Egy ilyen döntés Magyarországot - szomszédai szemében - egy ellen­séges katonai tömb felvonulási területévé tenné. Olyan országok válnának ezzel potenciális katonai ellenfeleinkké, ahol milliós nagyságrendben élnek magyar nemzetiségű emberek. Az etnikai ellenségeskedés felerősödése vi­szont nem áll érdekében a világ egyetlen országának sem.

A NATO-ba való belépés még súlyosabb helyzetbe sodorná hazánkat, miután a katonai költségeket közel négyszeresére növelné. A mai helyzetben ezt az áldozatot valamelyest is emberséges hatalom nem kényszerítheti rá a társada­lomra.

Magyarország korábban legnagyobb gazdasági és kereskedelmi partnerei és volt szövetségesei (Oroszország, Ukrajna) - akik jelenleg is az ország legjelentősebb energia­szállítói - katonai ellenfelekké válnának, és ez a történelmi tapasztalatok szerint nem ke­csegtet semmi jóval.

Amennyiben a kormány minden józan megfontolással szemben nem az osztrák vagy finn alternatívát választja, hanem a "török útra" lép, úgy Magyarország tovább periferizálódik. A belépés a NATO-ba egyáltalán nem előfeltétele az Európai Unióhoz való csatlakozásnak. Történelmi méretű tragédiát okozna, ha az új uralmi elit a nagyhatalmak és a nemzetközi politikai-katonai, valamint pénzügyi centrumok puszta eszközeként viselkedne.

A szolgalelkűség, a csatlós-mentalitás még sohasem vezetett jóra. Gondolják meg a felelősök, hogy miként döntenek. Ha a kormány csak a ha­talmi elit rövid távú érdekeit veszi figyelembe, akkor adja meg a lakosságnak a lehetőséget, hogy népszavazással döntsön a belépés vagy a távolmaradás kérdéséről.