TÖMBÖK NÉLKÜLI BÉKÉS EURÓPÁT!


         Mi, akik ezt a felhívást a mai napon nyilvánosságra hozzuk, emlékezünk a 20 évvel ezelőtt 1975. augusztus 1-én aláírt Helsinki Záróokmányra. Aggodalommal tölt el minket, hogy az elmúlt két évtizedben sem sikerült elérni az akkori megállapodások legfőbb célját, a katonai tömbök nélküli, a kollektív biztonságon és egyenlőségen alapuló békés és biztonságos Európát.

         Azt látjuk, hogy a fejlett nyugati államok és gazdasági körök önző katonai érdekei érvényesülnek a béke megteremtése és fenntartása helyett. Kontinensünkön folyamatosan nő az erőszak, egyre több a helyi háború, amelyek azzal fenyegetnek, hogy Európa egyre nagyobb részére terjednek ki.

         Illúzió, hogy a népek egyenjogúságán alapuló kollektív európai biztonsági rendszert a NATO képes megteremteni. A boszniai tapasztalatok azt mutatják, hogy pusztán békefenntartó szerepben a NATO csak ott érdekelt a hatékony fellépésben, ahol a konfliktus a meghatározó tagországok érdekeit sérti. A NATO megjelenése a közép-európai térségben újabb konfliktusok forrása lehet.

         A NATO-hoz történő csatlakozás feltételeit a hadiipari lobbyk határozzák meg. Ez a szegény országok számára hatalmas anyagi megterhelést jelent, miközben ezekben az országokban az egészségügyi és szociális ellátás színvonala drasztikusan csökken, egyre kevesebben részesülhetnek oktatásban, és egyre többen nyomorognak.

         Mi békét akarunk. Olyan békét, amelyet a népek közössége teremt meg. Tömbök és fegyverek nélküli békét.

         A helsinki békefolyamatot az 1969. március 17-én közzétett Budapesti Felhívás indította el. Ezt a hagyományt folytatva kezdeményezzük az Európai Civil Békemozgalom létrehozását annak érdekében, hogy az érintett országok állampolgárai a NATO-ba történő belépés megtagadásával járulhassanak hozzá az újfajta békerendszer megteremtéséhez.