Mondj NEM-et a NATO-ra!

 

1. A NATO nem egyesíti, hanem szétválasztja Európa népeit, szembeállítja a magyart a magyar kisebbséggel és a magyart a szláv népek nagy csoportjával - oroszokkal, szlovákokkal, szerbekkel - stb. A NATO keleti kibővítése mindenütt régiónkban még inkább fellobbanthatja a nacionalizmus parazsát. Oroszország kirekesztése Európából a fundamentalista nacionalizmust erősíti, destabilizálja Oroszországot és az egész kelet-európai régiót, ami kedvezőtlenül hat vissza magának a Nyugatnak a biztonságára is.

2. Mivel az orosz katonai fenyegetés nem létezik, amint azt maguk a NATO leginkább elkötelezett magyar propagandistái állítják, akkor mi értelme van a NATO keleti kibővítésének? Az, hogy a nagyhatalmak és a nagy tőkés érdekcsoportok közelebb akarnak kerülni a keleti nyersanyagforrásokhoz, a kül- és belföldön befektetett tőkéiket, illetve a tőke mozgásának korlátozatlanságát katonailag is biztosítani kívánják. A NATO őrzi azokat a gazdasági és szociális egyenlőtlenségeket és egyenlőtlen kapcsolatokat, amelyeken a fennálló világrend nyugszik.

3. A NATO keleti kiterjesztése tehát nem véd meg bennünket, hanem újraosztja a fegyverpiacokat, újraindítja a fegyverkezési hajszát, hogy a multinacionális fegyvergyárosok profitját növelje. A NATO háborús veszélybe sodorhat bennünket azért is, mert katonai felvonulási területté változtatja hazánk földjét. A magyar népnek nem áll érdekében, hogy ismét idegen katonaság szállja meg az országot és az sem, hogy magyar katonákat külföldre küldhessenek meghalni, ha bármely NATO ország konfliktusba keveredik.

4. Ma még megtakaríthatnánk a NATO-csatlakozással együtt járó újrafegyverkezés költségeit, és a felszabaduló forrásokból a szegényebb társadalmi csoportok érdekében megjavíthatnánk az egészségügy és az oktatás feltételeit. Az atomfegyverek és a nyugatról importálandó, jórészt elhasznált, környezetszennyező fegyverek helyett szociális létesítményeket hozhatnánk létre.

Ne feledd, aki a NATO-ra szavaz, az atomfegyverekre szavaz!

5. Azt a legendát, hogy a NATO demokratikus szervezet, magának a NATO-nak a története cáfolja. Tagja volt Portugália Salazar diktátor vezette fasiszta rezsimje, a görög ezredesek katonai diktatúrája, vagy éppenséggel napjainkban Törökország tekintélyuralmi rendszere, melynek börtönei tele vannak politikai foglyokkal, és ahol a kurdoknak még a nyelvhasználatot sem teszik lehetővé.

6. 1989-ben még azt ígérték a nagyhatalmak vezetői, hogy a Varsói Szerződés felmondása esetén egy új európai biztonsági rendszert építenek ki, mivel a NATO feleslegessé válik. Azóta kitört a délszláv háború és szörnyű pusztulással ért véget, ám a NATO nem oldotta meg a boszniai válságot sem. Hogyan is oldhatná meg az Egyesült Államok kormánya a kisebbségi problémákat a mi régiónkban, amikor magában az USA-ban sem képes erre? Évtizedek óta áll fenn a konfliktus Cipruson a két NATO-tag, Görögország és Törökország közt.

7. Ne feledjük, bennünket most nem fenyeget senki, mi se fenyegessünk másokat! Ne rajzoljunk fel új ellenségképeket!

A NATO helyett nemzetközi és általános európai leszerelést és összeurópai biztonsági rendszert!

Európa fegyverekkel nem egyesíthető!