Mi, humanista meggyőződésű értelmiségiek tiltakozunk a NATO tervezett katonai beavatkozás ellen Jugoszláviában és az egész Balkán-félszigeten.

Humanista meggyõzõdésünk alapján jobban, mint bárki más, hívei vagyunk annak, hogy az albán népnek minden más néppel egyenlõ jogai legyenek, függetlenül attól, hogy melyik államban él. Ugyanakkor, arról is meg vagyunk gyõzõdve, hogy az erõszak eszkalációja, Jugoszlávia kilátásba helyezett bombázása nem old meg semmit, csak megszorozza az ártatlan áldozatok számát albánok és szerbek között egyaránt, sõt tovább élezi az ellenségeskedést, a nacionalizmust a két nép között.

A történelmileg kialakított ellenségeskedést nem lehet gyorsan és főleg fegyverekkel megszüntetni. A konfliktus alapja az, hogy tovább folytatódik a Balkán amerikai irányítású gazdasági és katonai újrafelosztása. Nem is az ellenségeskedés megszüntetése az USA célja, hanem az, hogy a viszályokat kihasználva újabb katonai támaszpontokat hozzanak létre a Balkánon. Márpedig az éhező emberiségnek, többek között az éhező balkáni népeknek nem tökéletesebbnél tökéletesebb fegyverekre, hanem élelemre, ruhára, lakásra van szüksége. Ha nyugati nagyhatalmak tényleg segíteni akarnak, ezzel tudnak csak segíteni.

Minden erőszakos beavatkozás csak további szenvedést okoz, és másként nem értékelhetjük, mint az emberiség elleni bűntettet.

Másokat is csatlakozásra szólítunk fel.