Magyarországon a bérmunkások (fizikai dolgozók, mérnökök, közvetlen termelésirányítók stb.) évtizedeken keresztül csak kisebb részét kapták meg annak az értéknek, amelyet megtermeltek. Az utóbbi idôkben a gazdasági bürokrácia - új állami rendelkezések bevezetésével és a dolgozók becsapásával - megkezdte a felhalmozott vállalati vagyon "törvényes" eltulajdonítását. Ezzel egyidejűleg folyik - a sorozatosan hibás kormányzati döntések és a mértéktelen állami elvonások miatt - nehéz helyzetbe került vállalatok felszámolása. Mindkét folyamat kárvallottja az a termelôi réteg, amelynek munkája teszi lehetôvé a nemzet gyarapodását és a nemtermelôk eltartását.

A termelô munkát végzôk gazdasági kisemmizésének megakadályozása érdekében szükségesnek tartjuk e dolgozók tulajdonossá tételét. Ezért követeljük, hogy a bérmunkásoknak - eddigi meg nem fizetett többletmunkájukért - vállalati részvény formájában adják oda a vállalati vagyon 20-30 százalékát. A tulajdonosi jogokat is biztosító részvények után - ahol a gazdálkodás nyereséges - évente osztalékot kell fizetni a dolgozóknak. Meggyôzôdésünk, hogy csak a termelôk tulajdonosi érdekeltségére építve kerülheti el az ország a gazdasági és társadalmi katasztrófát.