Szervezett Munkások! Munkásvezetôk!

 

A háromoldalú politikai egyeztetô tárgyalások eredményei egyre világosabbá teszik: az MSZMP és az EKA megegyezett a harmadik tárgyaló fél - a dolgozók nagy tömegeit képviselô oldal - kizárásáról a jövôbeni politikai, gazdasági, döntéshozatali, tulajdonosi és képviseleti fórumokról. E kétoldalú megegyezéssel egyidejűleg az ellenzék - kihasználva az általános társadalmi válság következményeit és hangulatát - fokozta a dolgozók szervezeteinek, azok vezetôinek lejáratását, és a szakszervezetek érdekvédelmi funkcióinak átvételére törekszik. Az MDF érdekvédelmi munkástanácsai a SZOT munkahelyi szerepének, befolyásának gyengítését célozzák, ugyanakkor munkás-érdekvédelemre csak ígéret formájában lehetnek képesek. A dolgozók valódi érdekei a tulajdonhoz kötôdnek. Az ellenzéki szervezôdések - sokféleségük ellenére - megegyeztek abban, hogy a munkástulajdon lehetôségével szemben a magántulajdont teszik az elsô helyre. Mind ez ideig a szakszervezetekben sem érett meg a felismerés: a munkástulajdon megvalósításától elzárkózó "hagyományos" érdekvédelem nem elégséges eszköz a magántulajdonosi rendszer visszaállításának küszöbén. A szakszervezetek bérmunkás viszonyt elfogadó gyakorlata saját jövôbeni létezésükre is a legnagyobb veszélyt jelenti. Vállalni kell a szakszervezeteknek a munkásönkormányzati tulajdon létrehozásának kockázatát.

Felszólítjuk a Megyei Szakszervezetek Tanácsának vezetôit és szervezeteit: legyenek kezdeményezôi a vállalati, üzemi, szövetkezeti munkástanácsok létrejöttének. Kezdeményezze a SZOT a munkástanácsok megalakulását. A "Baloldali Alternatíva" Egyesülés biztosítja a munkástanácsok megalakításához szükséges jogi és közgazdasági szakismereteket.