A kormányzat kinyilvánította, hogy halaszthatatlan feladatnak tekinti a nemzetgazdaság működésének racionalizálását. Ennek keretében meg akarja szüntetni a veszteséges vállalatok állami támogatását, és fel akarja számolni a tartósan veszteséges vállalatokat. Véleményünk szerint az ország jelenlegi helyzetében indokolt a gazdaságilag ésszerű megoldások keresése, ugyanakkor fel kívánjuk hívni a figyelmet a következôkre. 1. Az állami pazarlásnak csak egyik - nem is a legjelentôsebb - formája bizonyos vállalatok dotálása. 2. El kell kerülni, hogy a gazdaságracionalizálási program végrehajtása gazdasági károkat okozzon hosszabb távon, vagy fölösleges társadalmi feszültségeket idézzen elô.

Ha csak a közvetlen gazdasági eredményességet tartjuk szem elôtt, és figyelmen kívül hagyjuk ennek társadalmi következményeit, akkor magának a meghirdetett programnak a sikerét kockáztatjuk. Ha e program ütemezése átgondolatlan, végrehajtása kapkodó vagy egyoldalú, akkor egyik napról a másikra hoz létre olyan nagyszámú munkanélküliséget, amely elviselhetetlen terheket ró az országra, ezért a társadalmi konfliktusok kiélezôdéséhez vezet. E katasztrofális helyzet elkerülése érdekében szükségesnek tartjuk, hogy: 1. minden felszámolásra ítélt vállalatnál tegyék lehetôvé az ott dolgozó kollektívának, hogy saját anyagi kockázatára folytassa a termelést (számos példa mutatja, hogy a közvetlen felelôsség hatására jelentôsen megnövekszik a termelékenység és a takarékosság); 2. mentesítsék a vállalatot mindazon adminisztratív korlátozások alól, amelyek gazdaságon kívüli eszközökkel gátolják, hogy - termékeit akár önköltségen értékesítve - bebizonyíthassa életképességét.