A Baloldali Alternatíva Egyesülés Egyeztetô Bizottsága megdöbbenésének és tiltakozásának határozott kifejezése mellett szomorúan állapítja meg: az elmúlt napokban Pekingben ismét beigazolódtak annak az 1919-es magyar politikusnak a szavai, aki szerint ha a bürokrácia létre tudja hozni uralmát a tömegek felett, akkor ezt az uralmat békés úton nem adja ki a kezébôl.

A kínai események is jól mutatják, hogy sztálinizmus és reform nem ellentétes, automatikusan nem zárja ki egymást, és a reformsztálinista bürokrácia a fegyveres brutalitás eszközét is hajlandó bevetni a tömegekkel szemben, ha úgy látja, hogy hatalmát reformkísérletekkel nem sikerül átmenteni.

A Baloldali Alternatíva Egyesülés Egyeztetô Bizottsága felhívja a figyelmet arra, hogy a pekingi tragédia (a grúziai és más eseményekkel együtt) súlyos figyelmeztetést is hordoz a reformok útját járó többi ország számára. Felszólítja az összes magyarországi politikai erôt: kövessen el mindent annak megakadályozására, hogy hazánkban hasonló helyzet alakulhasson ki. Egyben kifejezi meggyôzôdését: az ilyen helyzetek elkerülésének szükséges feltétele, hogy a különbözô politikai elitek "reformegyezkedéseit" felváltsa a tényleges hatalom (a konkrét gazdasági és politikai döntési jogok) lehetô legnagyobb mértékben való átadása a dolgozó kollektíváknak.