MUNKÁSOK!

    VÁLLALATI DOLGOZÓK!

         KÜLDÖTTGYŰLÉSEK!

             VÁLLALATI TANÁCSOK!

 

Hamarosan életbe lép az Átalakulási Törvény! Itt az UTOLSÓ LEHETŐSÉG, mert ha átadjátok vállalataitokat a külföldi vagy belföldi tôkének, a mostani állami kizsákmányolás kibôvül a kapitalista kizsákmányolással. VEGYÉTEK KEZETEKBE SORSOTOKAT ÉS AZ ORSZÁG IRÁNYÍTÁSÁT!

 

A dolgozókban mindig megvolt a törekvés és képesség arra, hogy saját szaktudásukra alapozva, saját közvetlen érdekeiket figyelembe véve átvegyék vállalatuk működtetését, hiszen fél életüket itt töltik. Gondoljatok a MUNKÁSÖNKORMÁNYZAT történelmi példáira!

 

Semmilyen tôkés vagy állami irányítás nem képes arra, hogy olyan hatékonyságot, eredményességet érjen el, mint a dolgozók kollektív alkotóereje és közvetlen anyagi érdekeltsége.

Csak ez menthet meg benneteket a kiszolgáltatottságtól, és az országot a válságtól.

 

VÁLASSZATOK vagy alkalmazzatok jó - de tôletek függô - vezetôket!

A valódi, nem sztálinista szocializmus az önszervezôdô, önigazgató közösségek kialakulásán, szolidaritásán és együttműködésén alapul.

 

Az apparátusok diktatúrája: sztálinizmus - a dolgozók önkormányzata: szocializmus.

A gazdasági demokrácia a társadalmi fejlôdés útja. Minden más út visszafelé vezet.

 

      SZERVEZKEDJETEK!

 

                    SZÖVETKEZZETEK!

 

MINDEN GAZDASÁGI HATALMAT A DOLGOZÓKNAK!