TARTALOM

 

Krausz Tamás – Tütő László: Politikai átmeneti időszak, szocializmus – „létező szocializmus” (Előszó helyett)

Sajtos Erzsébet: Politikai átmeneti időszak és szocializmus Marx és Engels elméletében

Balta Csaba: Politikai átmeneti időszak és szocializmus Lenin elméletében

Rákai István: Politikai átmeneti időszak és szocializmus az idős Lukács filozófiájában

Ágh Attila: Társadalmi önszerveződés és szocializmus

Tálas Barna: A „létező szocializmus” és a marxi formációelmélet

Gedeon Péter: Modernizáció és szocialista gazdaság

Deák Dániel: A „létező szocializmus” ideológiai értelmezéseiről

Földes György: A jövőtől a jelen felé (A pártoktatási kézikönyvek szocializmus-képe 1945-1983)

Porosz Tibor: Alternatívák az 1945 utáni Magyarországon

Lengyel László: Tézisek a magyar gazdaság és társadalom elméleti modelljeiről

Szigeti Péter: Felfogások a magyar társadalom modernizációjáról

Banyár József: A reformközgazdaságtan néhány módszertani ellentmondása

Márkus Péter: Módszertani megjegyzések újabb gazdasági reformdokumentumokr­ól

Tütő László: "Létező szocializmus" és gazdasági demokrácia

I. A "létező szocializmus" alapszerkezetéről  ­

II. Egy alternatív gazdálkodás csirái a hazai reformelképzelésekben

III. Gazdasági demokrácia és szocialista termelési mód