A NEMZETEK FÜGGETLENSÉGÉNEK NAPJA

 

Nemzetközi akció részeként emlékezünk meg minden évben március 29-éről, a Nemzetek Függetlenségének Napjáról. 1973-ban az utolsó amerikai katona ezen a napon hagyta el élve Vietnam területét.

Korunk a nemzeti önállóság erőszakos felszámolásának kora. A nemzetközi pénztőke és a multinacionális vállalatok célja a nemzetgazdaságok és a nemzeti függetlenség teljes megszüntetése. Létrehozták a nemzetek fölötti globális kapitalizmus intézményeit – Világbank, Valutaalap, Szabadkereskedelmi Szervezet (WTO) stb. -, amelyek előírásokkal és zsarolással folyamatosan beavatkoznak a helyi politikába. Tevékenységüket környezetszennyezés, a nemzeti termelés lehanyatlása, munkanélküliség, a lakosság elszegényedése kíséri. Diktátumaik nyomán nemcsak az önálló államiság és nemzetgazdaság kerül veszélybe, hanem a nemzeti nyelv és a nemzeti kultúra is. De pusztító hatásuk ellenállást is kiváltott: megszerveződött a PGA (a Globális Népi Akció) világméretű hálózata. Egyre erősödnek a globális kapitalizmus intézményeit kiszolgáló kormányoktól és parlamentektől független globális tiltakozó akciók (lásd: Seattle, Davos).

Ma a NATO a globális kapitalizmus katonai szervezeteként viselkedik, amely – a globális kapitalizmus többi szervezetéhez hasonlóan – figyelmen kívül hagyja mind a nemzeti határokat, mind az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Vietnamban az USA, mint a NATO vezető hatalma szenvedett vereséget. Tekintsük ezt a vereséget a nemzeti érdekeken erőszakot tevő agresszivitás vereségének, valamennyi nemzet függetlenséghez való joga szimbólumának, a globális kapitalizmus és a NATO jövőbeni veresége előképének!

1973. március 29-én távozott az utolsó amerikai katona Vietnamból. Ezt a napot a Nemzetek Függetlenségének Napjává nyilvánítjuk, és felhívjuk az aktív társadalmi csoportokat, hogy ezt a napot alakítsák a globális akció napjává. Március 29-én és a rá következő Nemzetek Függetlenségének Hetén minden évben világszerte tartsanak megemlékezéseket.

 
Szegények és Kiszolgáltatottak Szövetsége (Magyarország, Közép-Európa)