Az itt közölt hét tanulmány az elmúlt néhány évben született, különböző alkalmakra. Ami összefűzi az írások mondandóját, az a közvetlen demokrácia intézményesíthető modelljének kutatása, globális és lokális szinten egyaránt. Úgy tekinthetők, mint megvitatásra szánt javaslatok a tágan értelmezett baloldal, illetve általában a civil szervezetek, mozgalmak számára. Bizonyos értelemben folytatása, kiegészítése az 1996-ban megjelent írásomnak (A társadalmi-gazdasági átalakulás alternatív baloldali programja - humanista esély a XXI. századra). Számos ott felvetett gondolatot újraértelmezek. Más javaslatok itt bukkannak fel először.

A szövegből elhagytam a szakirodalmi hivatkozásokat, hogy az olvasást gördülékenyebbé tegyem. Amúgy sem hiszem, hogy az itt felvetett problémák tekintélyi alapon rendezhetők. Mindenkinek köszönettel tartozom, akik akár írásaikkal, akár beszélgetésekben inspiráltak.

Néhány helyen a már megjelent tanulmányok eredeti szövegezését javítottam, de ez a lényeget nem érintette. Más írásoknak ez az első közlése.

Az egész anyag kisebb helyet szentel a rendszerkritikai elemzésnek és jóval többet a pozitív javaslatoknak. Ez a szerkezeti arány tudatos. Az elmúlt években színvonalas kritikák születtek, viszont jóval ritkábbak a használható ötletek. Magam részéről most inkább az utóbbi vonulatot kívánom erősíteni. Persze a javaslatok használhatóságát, kivitelezhetőségét megítélni nem az én dolgom. Ez majd a civil mozgalmak további történetében fog formálódni.

 

Budapest, 2000. április