Az eredeti Munkástanácsok Országos Szövetségének Alapszabálya

(Elfogadva 1990. február 24-én. Hatályon kívül helyezve 1990. július 14-én, az MDF-es munkástanácsok által vezetett Munkástanácsok Országos Szövetségének megalakulásakor.)

 
I. Elnevezés:

Munkástanácsok Országos Szövetsége

II. Célja, tevékenysége:

A vállalati dolgozók önvédelmi összefogása, az átalakuló társadalmunkban jelentkező új helyzetek, problémák megoldására. Az erre a célra szerveződött munkástanácsok szövetségeként szervezi azok együttműködését, közös tevékenységét.

Fő feladatai:

- A szakszervezetek érdekvédelmi munkájának alátámasztása a vállalati dolgozók tömegerejével.

- A szakszervezeti feladatokon túlnyúló érdekvédelem (tömeges elbocsájtás, gyárbezárás, KFT és RT alakulásánál a dolgozók jogfosztása elleni védelem) összehangolása, a közös fellépés szervezése.

- A vállalatok irányításában való dolgozói részvétel és ellenőrzés meglévő jogainak közös megvédése és kiterjesztése, az együttes fellépés szervezése.

A nyereséges gyáregységek vagy egész vállalatok menedzseri vagy vállalkozói magánkisajátításának, külföldi tõkének való kiárusításának közös megakadályozása. A gazdasági társasággá történő átszervezésekben az ésszerűség és közhasznúság biztosítása.

- Fő cél a vállalati dolgozók tulajdonának a megteremtése, legalább résztulajdonként, távlatilag elsőbbségi tulajdonként.

- Ennek érdekében szervezi az alkalmazotti részvényprogramokat, a vagyonkezelői jog megszervezését, ezek továbbfejlesztését és más lehetséges megoldások kidolgozását és alkalmazását.

A szövetség a közös célok érdekében szervezi a munkástanácsok együttműködését, információcseréjét, közös fellépését és képviseli a munkástanácsok közös érdekeit.

A szövetség tagjai közös erővel kölcsönösen védik egymást.

III. Székhelye:

Budapest, 1021. Tárogató út 2-4.

IV. Szervezete és működése:

Képviselő-ügyintéző szerve az Elnökség, melyet a Választmány hoz létre. Az elnökség létszáma 5-9 fő. Az elnökség tagja csak működő munkástanács tagja lehet.

A szövetség legfőbb szerve a Választmány, mely a csatlakozott munkástanácsok egy-egy fő választott és visszahívható delegáltjaiból áll. Delegált csak működő munkástanács tagja lehet.

A Munkástanácsok Parlamentje évenként egyszer ülésezik, a munkástanács-mozgalom alapkérdéseinek nyilvános megvitatására. A Választmány tagjain kívül a munkástanácsok minden regisztrált tagja tanácskozási joggal vehet részt. Összehívása az Elnökség kötelessége.

V. Tagsági viszony:

Az Országos Szövetség nyitott, tagja lehet minden csatlakozását kimondó munkástanács, ha

- az összes vállalati dolgozó demokratikus tömegmozgalmaként működik,

- elismeri minden csatlakozását kinyilvánító dolgozónak választó- és választható jogát,

- tagregisztrálási kötelezettséget csak tisztségviselőire ír elő,

- a munkástanács tagjait az egyes munkahelyek dolgozóinak választott és visszahívható küldöttei alkotják,

- a munkástanács politikai párthoz vagy szakszervezethez nem tartozik,

- a munkástanácson belül pártcsoportok működése tilos.