Lehet fenntartható a világ!

 

Lehet más a világ, csak ez az egy bolygónk van

 

 

Mi, negyven ország képviseletében gyűltünk össze a Rio +10 Előkészítő Fórumán, hogy kihangsúlyozzuk a Világfórum résztvevői számára, a környezeti fenntarthatóság gondolatkörével kapcsolatos viták beépítésének szükségességét, a II. Szociális Világfórum napirendjébe.
A kirekesztő világ éppen olyan, mint amely elpusztítja az élet és a természet alapjait.

 

2002-ben tíz éve lesz annak, hogy az első, a kormányközi találkozókkal párhuzamos találkozó, az ECO 92 óta, a társadalom átalakítása és annak kapcsolata a természettel, alapvető politikai feladattá vált. Szeptemberben kerül sor Johannesburgban az ENSZ Fenntartható Fejlődés – Rio +10 konferenciájára, azzal a kettős feladattal, hogy értékelje a 92-es egyezmények megvalósulását, és állást foglaljon az azóta felmerült tárgykörökkel kapcsolatban (úgymint kereskedelem, genetikailag módosított élelmiszerek termelése és fogyasztása, valamint a tudomány erkölcsi határai), és új menetrendet állítson fel a jövő feladataival kapcsolatban.

 

Bizonyos előrehaladás ellenére, az egész világon komoly nehézségek mutatkoznak a környezetvédelmi tárgyköröknek, a fejlesztési politika menetrendjébe történő hatékony beépítése terén. A neoliberális egyeduralom alatt zajló globalizációs folyamat, és a Légköri Változásokra vonatkozó Kiotói Egyezmény végre nem hajtása ennek jelei.

 

Kiállunk azon az erkölcsi elvek tekintélyének a helyreállítása mellett, amelyek megerősítik a béke kultúráját, a párbeszédet és a toleranciát, és amelyek visszahozzák a testvériséget, a szolidaritást és a sokszínűséget, mint társadalmi és környezeti kapcsolataink központi elemeit. Ezeknek az értékeknek az újbóli megfogalmazását fejezi ki az a politikai harc, amelyet a demokráciáért, a közvetlen részvétel jogáért, a befogadó társadalom új terepeiért és eszközeiért folytatunk.

 

A környezetvédelmi stratégia nem választható el, az országok, emberek és területek közötti hatalmas egyenlőtlenségek, és igazságtalanságok ellen vívott harctól ezen a bolygón.

 

Kiállunk a gondolat mellett, mely szerint a globalizáció folyamatában szükség van a közvetlen részvétel, az átláthatóság és a társadalmi ellenőrzés eszközeire, annak érdekében, hogy felépíthessünk egy olyan világtársadalmat, amelyben az egész emberiség életkörülményei javulnak, a társadalmi és területi egyenlőtlenségek csökkennek, és a természet védelmet élvez. Kiállunk a felhalmozódott környezeti, társadalmi és kulturális adósságok elismerése mellett.

 

Elutasítjuk a haszonelvűséget középpontba helyező globalizációt. A természet önérték, és életünknek is alapvető értéke, ezért a védelme elsőbbséget kell hogy élvezzen a kereskedelmi szerződésekkel szemben. Kiállunk a népek, genetikai örökségük feletti szuverén jogai mellett, és amellett, hogy olyan fenntartható fejlesztési stratégiákat dolgozhassanak ki, amelyek biztosítják a lakosság megélhetését, és az élővilág sokféleségének megőrzését. Elutasítjuk az élet, a természet és az emberek tudásának magánkisajátítását és szabadalmi levédését.

 

A genetikailag módosított élelmiszerek, amelyeket a nagy társaságok megpróbálnak ránk erőltetni, emberek millióinak biztonságos élelmiszerellátását teszik kockára, veszélyeztetik az élővilág sokféleségét és az emberi egészséget.

 

A városiasodás és iparosodás jelenlegi mintái koncentrálják a gazdagságot, de szétterítik a szegénységet és a környezetrombolás hatásait. Kiállunk a vízhez- és földhöz való hozzájutás demokratikus biztosítása mellett, a városokban és falvakban egyaránt, a megújuló erőforrások használata, és azok társadalmi ellenőrzése mellett. Kiállunk a termelés és a fogyasztás mintáinak, valamint a természeti erőforrások felhasználásának radikális megváltoztatása, az Agenda 21 és az összes többi, a Rio 92-vel kapcsolatos egyezmény betartása mellett, mind helyi, regionális, mind nemzeti és nemzetközi szinten. Elutasítjuk az Egyesült Államok kormányának azon álláspontját, hogy nem hajlandó ratifikálni a Kiotói Jegyzőkönyvet, ezzel a saját gazdasági érdekeit az egész emberiség érdekei elé helyezve. Támogatjuk az óvatosság elvének alkalmazását, és a szénvegyületek vagy más, az emberek egészségét veszélyeztető, szennyező anyagok kibocsátásának csökkentését.

 

Felhívjuk a II. Szociális Világfórum résztvevőit, hogy közösen cselekedjenek azért, hogy a Rio +10 kötelezettségvállalásainak menetrendje, minden ember közös menetrendjévé váljon, ne csak a kormányoké legyen. Jövőbeli terveink középpontjában egy emberséges és fenntartható világ keresése álljon.

 

 

Porto Alegre, 2002. január 31.

A Rio +10 Előkészítő Fóruma – „A fenntartható bolygó kihívása”