Nyílt levél a Magyar Köztársaság Főügyészéhez

Budapest, 1995. november 10.

 

dr. Györgyi Kálmán úr

Legfőbb Ügyész részére

         A Baloldali Alternatíva Egyesülés 1995. november 4-én megtartott közgyűlése tisztelettel felszólítja Önt, a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészét, hogy közérdekből indítson nyomozást a fajok, a lakosság egyes csoportjai elleni gyűlölet keltésére alkalmas magatartások elkövetői ellen.

         Hazánkban a futballmeccseken rendszeresen hallhatóak azok a rigmusok, láthatóak transzparensek (Például, s elnézést, hogy szó szerint kell idéznünk: "Mocskos zsidók", "Angyalföldi cigányok, basszátok az anyátok"), melyek meg-ítélésünk szerint nemcsak a sportszerető szurkolókat, jóízlésű embereket sértik, hanem a BTK 269.§.(1) által leírt - közösség elleni izgatás - elkövetői magatartásait is megvalósítják.(Esetenként a BTK 156.§.-t). Ezek a magatartások nemcsak a szidalmazott közösségek méltóságát sértik, hanem a meccsek alatti és utáni szituációkban, a köznyugalmat is veszélyeztetik. (Például: a nevezett elkövetők fellépése atrocitásokkal párosul).

         A rasszista, fasiszta megnyilvánulások, alkotmányellenes és közösség elleni izgatást megvalósító tényállások eltűrése a közhatalom részéről a közhatalmat gyakorlók felelősségét veti fel. A ma még a büntetőjog eszközeivel is visszaszorítható cselekmények elkövetőit, ha lenne hozzá akarat, könnyen lehetne azonosítani, és az eljárást megindítani ellenük. Néhány ügyészségi fellépés - meggyőződésünk szerint - nemcsak a tettesek bírósági felelősségre vonását vonná maga után, hanem generális preventív hatása is jelentős lenne. Hasonlóan ahhoz, ahogy ez Angliában vagy Németországban történt. Ha viszont ez nem történik meg, akkor a növekvő nehézségek bázisán nehezebb lesz a fellépés a fajok, népcsoportok ellen uszítókkal szemben.

                   A politikai demokrácia - amíg lehet, alkotmányos, jogi eszközökkel történő megvédése - nemcsak a mi érdekünk, hanem az Ön közhivataláé is.

        

Tisztelettel várjuk válaszát:

                                                                           dr. Szász Gábor soros elnök

 

(A Főügyész úr válasza 1996. április 15-ig nem érkezett meg.)